Om företaget

Vårt företag grundades den 30 november 2004 och har specialiserat sig på försäljning via internet.
Vi har börjat vårt verksamhet med detaljhandel, och med tiden har vi utökat vårt sortiment med grossist- och distributörstjänster till flera varumärken i Polen.
Du kan läsa mer om vårt grossisterbjudande här

W 2019 oraz 2020 roku zostali¶my wyró¿nieni presti¿ow± nagrod± e-Gazeli Biznesu, przyznawan± przez wydawnictwo Puls Biznesu. W roku 2020 otrzymali¶my nagrodê równie¿ w g³ównej edycji Gazel Biznesu. Edycja 'e' dotyczy wy³±cznie firm z segmentu e-commerce, a w konkursie g³ównym startuj± firmy z ró¿nych bran¿.

Syfte och uppdrag

Sedan början av vår verksamhet har vi prioriterat att säkerställa den högsta effektiviteten i orderhantering samtidigt som det erbjuder det största möjliga urvalet.
Det är inte bara en tom slogan, men en hel rad åtgärder bakom detta, det är mycket svårt att förena dessa två mål och för de flesta av våra konkurrenter är det ömsesidigt uteslutande, speciellt i världen med internetförsäljning, där måste vi hantera en stark priskonkurrans.
Dessa mål uppnås huvudsakligen genom:

 • Dedikerat, väl strukturerat IT-system som ständigt utvecklas.
 • Till skillnad från de flesta online butiker minimerar vi den virtuella varuhandel och fortsätter ständigt att utöka vårt eget lager.
 • Vi bryr oss om kvalifikationer, motivation och tillfredsställelse hos vår personal.

För att bevisa att ovanstående påstående är sant, kan vi ange några siffror:
Vi genomförde utan några problem99.93% beställningar, som skickats i tid eller tidigare.
Knappt0.01%beställningar har annullerats på grund av varubrist, eller oförmåga att föreslå alternativa produkter.

Vi har fysiskt i vårt lager77128 klar för omedelbar leverans samt följande24245 poster som finns i lager174 av våra leverantörer med vilka vi har ett integrerat IT-system och ett fast leveransschema (vanligtvis dagligen).

*) Gäller inte produkter som tas in på individuella beställningar.
Data är baserad på online statistik genererad under perioden: 30.4.2023 - 31.5.2023.
Klicka för att se mer statistik.

Upps .. gick fel

Vår personal

 • Pawe³ Buchaniec
  Grundare
 • Joanna Bill Buchaniec
  Administration
 • Przemys³aw Kurek
  Mened¿er i koordynator wszelkich dzia³añ
 • Rafa³ Schmidt
  Obs³uga klienta
 • Marcin Kmiecik
  Obs³uga klienta
 • Rafa³ Jeleñ
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Pawe³ Kmiecik
  Obs³uga magazynu
 • Ma³gorzata Gawor
  Obs³uga magazynu
 • Maria Kolasa
  Obs³uga magazynu
 • Krzysztof Rzepa
  Obs³uga magazynu
 • Monika My¶lak
  Obs³uga magazynu

Våra uppgifter

PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Polen
Telefon +48 12-284-83-28
E-post: [email protected]

Momsreg nr Innehar F-skattebevis: PL683-211-47-40
Regon: 388878489
KRS: 0000899100