Kan jag beställa en produkt som inte visas på webbplatsen eller är inte tillgänglig?

Generellt accepterar vi inte beställningar för de produkter som är inte tillgängliga.

Om vi har en möjlighet att ta in en produkt inom överskådlig tid och under tydliga förhållanden då visas den på webbplatsen med status "på begäran" och den kan beställas normalt.
Om produkten har status "otillgänglig" eller inte visas på webbplatsen betyder det oftast att vi inte har tydlig information när eller om den kommer att visas och vad priset kommer att bli. Eftersom vi försöker att utföra beställningar på ett smidigt och tydligt sätt och inte lovar någonting utan att det finns täckning för det, vi tar inte emot beställningar på varor som är inte tillgängliga.

Meddela mig när denna produkt är tillgänglig

I stället för att vilja beställa något som är otillgängligt uppmuntrar vi dig att använda alternativet "meddela mig när en produkt är tillgänglig" På webbplatsen av någon otillgänglig produkt finns en knapp och en ruta för att skriva ett e-postmeddelande (om du inte är inloggad, behöver du inte den).
När vi har registrerat din begäran efter meddelandet så fort vi har fått in produkten, kommer vi att skicka automatiskt meddelande till dig.
Tänk på det att på webbplatsen visas normaltmässigt bara produkter som är tillgängliga, om du inte kan hitta produkten för att registrera din begäran efter meddelande, filtrera i sökalternativen.

Vi accepterar inte telefon- eller e-postförfrågningar.

Under dagen passerar tusentals produkter vårt lager .
Vi kan inte titta genom varenda en och gå genom alla dessa anteckningar och kontrollera vem kan vara potentiellt intresserad, därför är det enda sättet att få meddelande genom vårt automatiska system. Tack på förhand för din förståelse.

Två exceptionella situationer

  • Om ett föremål förekommer som en nyhet, gäller det varumärke vi har i vårt utbud, och det finns inte på vår webbplats, troligen kommer det snart att dyka upp. Du kan också fråga oss om vi har missat något ...
  • Om vi inte har ett visst varumärke i vårt utbud betyder det att vi inte samarbetar med dess leverantör Vi är öppna för förslag för att utöka erbjudandet, om förslaget är intressant, kan vi tänka oss att börja samarbeta, men enskilda produkter tar vi inte in.

Diagram med historia över tillgängligheten

På webbplatsen av varje produkt finns det också en historik över tillgängligheten, titta närmare på det eftersom det ger dig mycket information.

  • Om en produkt ganska regelbundet dyker upp och försvinner, betyder det att vi försöker hålla vårt lager beståndet tillfredsställande för efterfrågan, men tillfälliga brister kan förekomma. Om produkten inte är tillgänglig vid tillfället, titta på historien för tidigare leveranser, kan du utvärdera frekvensen och därigenom kunna uppskatta det ögonblick då det kan dyka upp igen i vårt utbud.
  • Om produkten är inte tillgänglig under några månader eller har aldrig varit tillgänglig det betyder att produkten är inte tillgänglig hos distributören (avslutad produktion eller för låg efterfrågan) eller vi har avslutat samarbetet med leverantören. Det finns ingen anledning att fråga oss om produkten kan komma tillbaka, eftersom brist hos distributören innebär att vi har ingen möjlighet att ta den därifrån. Undantag är endast reservdelar för vissa verktyg.
  • Eventuella ovanliga situationer på diagrammet:
    • Ingen leverans visas i diagrammet, men produkten ändrar status som tillgänglig. Förklaring: Produkten var bokad, det var inte inlöst och bokningstiden hade gått ut.
    • Produkten är fortfarande tillgänglig, och i många månader (eller till och med flera år) finns ingen markerad leverans. Förtydligande: I den sista leveransen uppfyller den framtida kvantiteten behoven under en längre period, till exempel vi köpte in en stor mängd av denna produkt i en begränsad serie som efter uttömning inte kommer att finnas på marknaden.
Retur