Vad är behovet av att betala förskott och måste jag betala den?

Om du är vår kund och redan har en positiv inköpshistoria kan du boka utan att betala förskottet, men det totala värdet av de bokade varorna kan inte överstiga den fastställda gränsen.
Gränsen bestäms automatiskt av systemet baserat på din köphistorik och kommer alltid att vara synlig på webbplatsen när du vill boka en produkt.


Om du är ny kund eller har överskridit gränsen kommer systemet att be dig att betala ett förskott.
När du har skapat din bokning kommer "Declare" knappen att visas under listan över bokade produkter och du klickar på den och följer anvisningarna nedan.

Obs.: Betalningar måste göras med avseende på beloppet som överensstämmer med förskottsbetalningsvärdet, om vid betalning via banköverföring, kom ihåg att ange förskottets identifikationsnummer i överföringstiteln, annars kan systemet inte bokföra korrekt betalningen.

Obs.: Du behöver inte betala ett separat förskott för varje produkt. Du kan skapa flera bokningar och göra en kollektiv betalning när du anser att listan över bokningar är klar.

Obs.: Förskottsbetalningar (i förekommande fall) måste göras inom 7 dagar, vid utebliven betalning annulleras bokningen och tills den är mottagen förblir inaktiv.

Förskottsbetalningarna kommer att ingå i det slutliga utestående beloppet vid den slutliga genomförandet av de bokade produkter.

Retur