Integritetspolicy
SUPER HOBBY.SE

https://www.super-hobby.se/

I. Ansvariges namn och kontaktuppgifter:

SUPER HOBBY.SE
PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781
32-020 Wieliczka (Polen)
+48 12-284-83-28
PL683-211-47-40
E-mail: [email protected]

II. Var lagrar vi dina uppgifter?

 1. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 2. Vid överföringar av personuppgifter till länder utanför EES som saknar adekvat skyddsnivå avseende dataskydd använder SUPER HOBBY sig av standardavtalsklausuler beslutade av Europeiska kommissionen samt EU-US Privacy Shield Framework.

III. På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

 1. Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.
 2. När du besöker vår onlinebutik lagrar vi följande information för att fullgöra det slutna avtalet mellan dig och SUPER HOBBY eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal enligt artikel 6b i GDPR:
  1. Beställning utan att skapa ett kundkonto
   Vid en beställning via onlinebutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.
  2. Kundkonto/registrering
   Du kan även registrera dig hos SUPER HOBBY i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. SUPER HOBBY lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. SUPER HOBBY behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom SUPER HOBBY försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.
  3. Lagring av beställningsuppgifter
   Om du överför uppgifter till SUPER HOBBY i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

IV. Cookies

 1. Vi använder ”cookies” på våra webbsidor för så kallad Behavioural Targeting. Det rör sig då om textfiler med information om användning (besökta webbsidor, antal besökare, besökstider, vistelsens längd på enskilda sidor osv.), dvs. användarprofiler, som sparas på din hårddisk. Dessa användarprofiler anonymiseras och analyseras med en teknisk (statistisk) analysmetod för att andra webbplatser senare ska kunna visa internetannonser (t.ex. banners) baserat på respektive användares intressen. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress sparas aldrig i dessa cookies.

V. Dina rättigheter

 1. Insyn
  Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas.
 2. Invändning
  Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör dig i enlighet med art. 21 i GDPR.
 3. Ångra ett samtycke
  Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger SUPER HOBBY rätt använda dina personuppgifter,
 4. Ytterligare rättigheter
  Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade för behandling, rätt att invända mot framtida behandling samt rätt till dataportabilitet.
  Du som berörd person har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen utan att det påverkar andra domstolsprövningar, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelser.
  Datainspektionen
  Tel. 08-657 61 00
  Mail [email protected]
  datainspektionen.se

VI. Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

03.06.2020

Retur