INTEGRITETSPOLICY

 

SUPERHOBBY

https://www.super-hobby.se/   

 

 

 1. Ansvariges namn och kontaktuppgifter:

 

PJB Hobby Sp. z o.o.

Ko¼mice Wielkie 781

32-020 Wieliczka (Polen)

USt-IdNr : PL683-211-47-40

Tel.: +48 12 284 83 28

E-Mail: [email protected]

 

 

 

 

 1. Så här skyddar vi dina personuppgifter

 

 1. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.
 2. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS.

 

 

 

 1. Var lagrar vi dina uppgifter?

 

 

 1. Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.

 

 

 

 1. På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

 

 

 1. Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.
 2. När du besöker vår onlinebutik lagrar vi följande information för att fullgöra det slutna avtalet mellan dig och SUPERHOBBY eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal enligt artikel 6b i GDPR:
 1. Beställning utan att skapa ett kundkonto

Vid en beställning via onlinebutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.

 1. Kundkonto/registrering

Du kan även registrera dig hos SUPERHOBBY i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. SUPERHOBBY lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. SUPERHOBBY behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom SUPERHOBBY  försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.

 

 1. Lagring av beställningsuppgifter

Om du överför uppgifter till SUPERHOBBY i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

 

 

 

 1. Med vem delar vi personuppgifterna?

 

För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lagligt sätt kan dina personuppgifter överföras till mottagare. Dessa mottagare agerar antingen som självständiga personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträden till SUPERHOBBY. Samtliga personuppgifter överförs till respektive mottagare med stöd av SUPERHOBBY berättigade intressen av att tillhandahålla dig den tjänst du önskat, fullgöra avtalet med dig, uppfylla indirekta förpliktelser enligt lag eller för att administrera vår verksamhet.

 

 

 1. Dina rättigheter

1. Insyn

Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas.

 

2. Invändning

Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör dig i enlighet med art. 21 i GDPR.

 

3. Ångra ett samtycke

Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger SUPER HOBBY rätt använda dina personuppgifter,

 

4. Ytterligare rättigheter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade för behandling, rätt att invända mot framtida behandling samt rätt till dataportabilitet.

Du som berörd person har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen utan att det påverkar andra domstolsprövningar, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelser.

Datainspektionen

Tel. 08-657 61 00

Mail [email protected]

datainspektionen.se

 

 1. Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

 

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

 

 

 1. Cookies

 

 1. Vi använder ”cookies” på våra webbsidor för så kallad Behavioural Targeting. Det rör sig då om textfiler med information om användning (besökta webbsidor, antal besökare, besökstider, vistelsens längd på enskilda sidor osv.), dvs. användarprofiler, som sparas på din hårddisk. Dessa användarprofiler anonymiseras och analyseras med en teknisk (statistisk) analysmetod för att andra webbplatser senare ska kunna visa internetannonser (t.ex. banners) baserat på respektive användares intressen. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress sparas aldrig i dessa cookies.
 2. Nödvändiga cookies: Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan. Dessa cookies är kopplade till tjänster du specifikt har bett om och är nödvändiga för dessa funktioner. Till exempel måste vi ha nödvändiga cookies för att varukorgar och betalningsmöjligheter ska fungera och för att hemsidan ska komma ihåg de val du gjort avseende användningen av cookies.   
 3. Funktionella/prestanda- cookies: Vi använder funktionella cookies baserat på ditt samtycke för att förhindra bedrägerier, aktivera säkerhetsåtgärder, lagra samtyckesval.
 4. Prestandacookies används för att för att utföra analys och inhämta statistik för att genomföra förbättringar av vår hemsida. Prestandacookies används även för att möjliggöra vissa av våra tjänster såsom livesändningar och för att skydda hemsidan mot skadliga angrepp.Dina personuppgifter behandlas endast med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 5. Annonscookies (tredjepartscookies): Vi använder tredje parts cookies för att analysera våra hemsideanvändares beteende på en anonym och aggregerad nivå och för att baserat på denna information rikta marknadsföring mot våra hemsidebesökare och/eller kunder.

Dina personuppgifter behandlas endast med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Google Analytics 4, Google ADS,).

 

 

Retur