Excel Hobby Tools

Excel Hobby Tools 55608 12 Mini Files, 4"

12 Mini Files, 4" - Image 1
Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55608
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
161.60 SEK eller 11300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareExcel Hobby Tools
Produktkodexc55608
Vikt:0.08 kg
Ean:98171556082
Tillagd i katalogen:20.6.2014
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 12 niewielkich pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z dobrej gatunkowo stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 100 mm (4 cale) d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym miêdzy innymi: kwadratowy, p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y czy trójk±tny. Warto dodaæ, ¿e w zestawie znajduj± siê po 2 pilniki w danym przekroju. Producent deklaruje ich bardzo dobr± trwa³o¶ci± oraz wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ pracy z miêkkimi metalami. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Oka¿± siê tak¿e przydatne przy obróbce figurek w skali 1:72 i 1:35. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów w dowolnej skali, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów o takim kszta³cie, na przyk³ad wlotów powietrza do silnika w modelach samolotów. Prezentowany zestaw pilników zosta³ umieszczony w winylowym, czarnym etui, które u³atwia ich przechowywanie oraz ewentualny transport. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 12 Assorted Files, Cut 2, 6 Assorted File Set, Cut 2 albo Mini Needle Files 6 pcs

Excel Blades 12 Pack Mini Files

 • Excel Blades Assorted Mini Files set is a high-quality steel file set.
 • Files are 4" long each 
 • Contains two (2) miniature each of the square, round, triangle, flat, knife, equaling and half-round files and an interchangeable handle.
 • All files are made ideally for shaping and deburring metals, plastics, wood etc.
 • Along with its many uses, the Excel Blades Assorted Mini File set is perfect for projects involving precision filing and detailing. 
 • The vinyl packaging included is ideal for storage.
 • Includes (2) individual file, 4in.- 10.1cm.
 • Recommend products: 12 Assorted Files, Cut 2, 6 Assorted File Set, Cut 2 and Mini Needle Files 6 pcs
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 12 Mini Files, 4"
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 25.10.2021

2 - 10 st.
tisdag, 26.10.2021

> mer än 10 st.
tisdag, 9.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

2 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

2 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

2 - 10 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021

> mer än 10 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 23.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.6.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55609
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.56 SEK eller 4900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18888
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18901
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18895
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc70001
Tillgänglighet: tillgänglig!

189.28 SEK eller 13300 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55607
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.20 SEK eller 15900 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55606
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55603
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55602
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.91 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55604
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.91 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55600
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55667
Tillgänglighet: tillgänglig!

133.41 SEK eller 9400 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55605
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55601
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55609
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.56 SEK eller 4900 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74046
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.49 SEK 84.04 SEK
eller 5900 poäng