Humbrol

Humbrol DB0016 16 Gold - Metallic

16 Gold - Metallic - Image 1
Tillverkare: Humbrol
Produktkod: humDB0016
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 20.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
26.20 SEK eller 1800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHumbrol
ProduktkodhumDB0016
Vikt:0.02 kg
Ean:5055286679018
Kapacitet14ml
Tillagd i katalogen:7.4.2021

Farba metaliczna

Farba akrylowa na bazie wodnej (ang. water-based), która zosta³a umieszczona w ergonomicznym pojemniku. Producent sygnalizuje, ¿e nadaje siê do wykorzystania na wielu rodzajach powierzchnie, takich jak na przyk³ad: wiêkszo¶æ tworzyw sztucznych, drewno, szk³o, ceramika, metale, p³yta pil¶niowa czy karton. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Mo¿na j± stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Pêdzel Synetyczny 0, 5/0 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH albo Italeri brush, sable hair, round, 1 (ergonomic handle)) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas schniêcia farby to od 1 h do 2 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia. W przypadku farb metalicznych oraz b³yszcz±cych czas ten mo¿e byæ d³u¿szy. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem producent zaleca rozcieñczyæ omawian± farb± w stosunku 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby. Zamiast rozcieñczalnika (takiego typu jak na przyk³ad: AK11500 Acrylic Thinner albo A.MIG 2000 ACRYLIC THINNER), mo¿na te¿ wykorzystaæ zwyk³± wodê z kranu. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Mr.Paint Tray 10szt. albo Six Wells Tray). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER albo CLEANER (100ml). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Metallic Paint

Humbrol Acrylic Paint is ideal for many paint tasks around the home. Developed for plastic kit modellers, the paint is water based, fast drying and safe in use. Simple to mix colours to obtain further shades too, and the paint is suitable for airbrushing. The perfect general paint for all craft and modelling uses.

Usage: A water-based, fast dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other surfaces.

Substrate: A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and many more.

Application: Brush straight from the tin or Airbrush with a suitable thinner such as water. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to one part Humbrol Acrylic Thinner.

Drying Time: 1-2 hours hard dry, allow longer for Gloss and Metallic finishes.

How To Clean: Acrylic Thinners or water when wet, cellulose when dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 16 Gold - Metallic
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 20.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 1.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.4.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?