Revell

Revell 32148 48 Sea Green, Mat RAL 6028

48 Sea Green, Mat RAL 6028 - Image 1
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32148
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 29.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
18.74 SEK eller 1300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRevell
Produktkodrev32148
Vikt:0.02 kg
Ean:4009803803708
Kapacitet14ml
Tillagd i katalogen:18.8.2006

Farba matowa

Farba emaliowa na bazie ¿ywicy syntetycznej, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Oka¿e siê przydatna przy malowaniu nie tylko tworzyw sztucznych, ale tak¿e: szk³a, ceramiki lub metalu. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: Painta Standard, size 1, Pêdzel Synetyczny 2 albo 1 SYNTHETIC FLAT BRUSH). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to od 4 h do 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem 39611 Thinner Color Mix albo Thinner Color Mix). Co ciekawe, producent nie wskazuje proporcji pomiêdzy rozcieñczalnikiem, a farb±, ale mo¿na spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:3, 1:4 lub 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 3, 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, Paint Pallet - Basic Type lub Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, a przede wszystkim Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Revell Color Paint is a synthetic resin enamel paint that does not damage the outer surface of plastic models. Many other materials can also be painted with the 14 ml tin preferred by many DIY enthusiasts. All shades - except signal colours - can be mixed together and can be diluted with Thinner Color Mix. Thus the paint can be applied not only with brushes, but also with a spray gun. For cleaning use Brush Cleaner Painta Clean 100ml for brushes and "Revell Airbrush Clean" for the spray gun. It is possible to apply another colour or coat of paint after only 4 – 6 hours. The paint is completely dry after 24 hours.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 48 Sea Green, Mat RAL 6028
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 29.11.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 30.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 3.12.2021
-
onsdag, 8.12.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
fredag, 3.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 3.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
fredag, 10.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 7.12.2021
-
måndag, 13.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 18.8.2006
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36148
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.54 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32162
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.74 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36162
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.54 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum088
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.35 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL70970
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.03 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL72028
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.03 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Pactra
Produktkod: pac031
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.67 SEK eller 800 poäng