Excel Hobby Tools

Excel Hobby Tools 55667 6 Assorted File Set, Cut 2

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55667
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
143.61 SEK eller 9400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareExcel Hobby Tools
Produktkodexc55667
Vikt:0.09 kg
Ean:98171556679
Tillagd i katalogen:20.6.2014
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 6 pilników modelarskich (tzw. iglaków) wykonanych z dobrej gatunkowo stali narzêdziowej, z których ka¿dy ma ok. 140 mm (5,5 cala) d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym miêdzy innymi: kwadratowy, p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y czy trójk±tny. Cechuj± siê bardzo dobr± trwa³o¶ci± mechaniczn± oraz wysok± ¿ywotno¶ci±. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ pracy z miêkkimi metalami. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce mniejszych powierzchni, jak i detali modelarskich. Oka¿± siê tak¿e przydatne przy obróbce figurek. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów w dowolnej skali, wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów o takim kszta³cie, na przyk³ad wlotów powietrza do silnika w modelach samolotów. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 12 Assorted Files, Cut 2, 12 Mini Files, 4" albo Pilniki iglaki (10 szt).

Excel Blades - 6 Assorted File Set 

 • Made of Heavy-duty Steel 
 • All the files in the set are durable, sturdy and coarse. Set is perfect for projects involving precision filing, creating grooves, amplifying spaces and smoothing inconsistent surfaces.
 • Used with: Wood, metal, plastic, PVC, leather, cardboard, and foam boards.
 • Used for: Wood working, model making, and construction,  .
 • Used by:Wood workers, model makers, graphic artists, architects, designers, and hobbyists
 • 5.5in-14cm
 • Includes assortment of the 6 following files: 1 square, 1 round, 1 half-round, 1 triangle, 1 equaling, and 1 flat files
 • Made in the USA
 • Recommend products: 12 Assorted Files, Cut 2, 12 Mini Files, 4" and Pilniki iglaki (10 szt).
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 6 Assorted File Set, Cut 2
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 21.1.2022

2 - 4 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 4 st.
fredag, 4.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

2 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.2.2022
-
måndag, 14.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

2 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 11.2.2022
-
torsdag, 17.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

2 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.2.2022
-
måndag, 14.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

2 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 7.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

2 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.2.2022
-
torsdag, 10.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.6.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55609
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.88 SEK eller 4900 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55608
Tillgänglighet: tillgänglig!

173.94 SEK eller 11300 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc70001
Tillgänglighet: tillgänglig!

203.74 SEK eller 13300 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55607
Tillgänglighet: tillgänglig!

244.55 SEK eller 15900 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55606
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.46 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55601
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.46 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55602
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.97 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55605
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.46 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55600
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.46 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55603
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.46 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc55604
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.04 SEK eller 2000 poäng

-8%

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALT03002
Tillgänglighet: tillgänglig!

194.62 SEK 178.78 SEK
eller 12700 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18574
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.96 SEK eller 3100 poäng