Revell

Revell 36162 62 Aqua sea green gloss

62 Aqua sea green gloss - Image 1
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36162
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
27.16 SEK eller 1900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRevell
Produktkodrev36162
Vikt:0.04 kg
Ean:4009803361628
Kapacitet18ml
Tillagd i katalogen:15.2.2013

Farba b³yszcz±ca

Farba akrylowa, która zosta³a umieszczona w bardzo nietypowym plastikowym pojemniku o objêto¶ci 18 ml oraz o kwadratowej podstawie. Co ciekawe, przy jej pierwszym otwarciu nale¿y wykorzystaæ no¿yk modelarski do przeciêcia tektury znajduj±cej siê na bokach pojemnika. Jego niew±tpliwym plusem jest dobra stabilno¶æ na blacie roboczym, jednak nale¿y go bardzo starannie zamykaæ po zakoñczeniu pacy. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Prezentowan± farbê mo¿na stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Painta Luxus, size 0, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 1 albo Round Brush 1 Synthetic) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Po pierwszym otwarciu pojemnika z farb± nie rekomenduje siê jej potrz±sania, ale raczej mieszanie dedykowanym do tego narzêdziem albo trzonkiem starego, nie u¿ywanego pêdzla. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas ca³kowitego schniêcia farby to od 2 h do 3 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, co ciekawe jednak producent wskazuje, ¿e minimalny czas jaki musi min±æ pomiêdzy malowaniem jednej i drugiej warstwy to 1 h. W przypadku rozcieñczania farby mo¿na zastosowaæ zwyk³± wodê, ale lepiej zrobiæ to specjalistycznym p³ynem Aqua Color Mix / Rozcieñczalnik akrylowy. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:4 albo 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Aluminium Palet 6 Wells, Miseczki do mieszania farb 4 szt. albo Paleta do mieszania farb 13x9cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: Aqua Color Clean, 100ml albo AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Gloss Paint

The most popular Aqua Color paints are now available in all 88 shades. It is no longer necessary for the model-builder to compromise. 

You can rely on this acrylic paint system for all your colour requirements. The advantages of this painting system:

Revell Aqua Color paints in completely new 18 ml containers are ideal to use:

• The paints can be diluted with water

• The paints have a mild odour

• The paints are not flammable

• The paints contain practically no organic solvents

• The paints can be mixed together. All Revell Aqua Color paints can be intermixed/blended, except luminous colours (36125 Orange (Matt) / 36312 Yellow (Silk Matt) / 36332 Red (Silk Matt), although these three colours can be blended together to create different luminous shades.

• The paint is totally dry after 2 to 3 hours

• A coat can be overpainted after just one hour, 6 times faster that with Revell Email Color enamels

• The new paints can be overpainted on existing Revell Email Color enamel paints (14 ml) without difficulty after the proper drying period, but cannot be mixed together.

These paints are also suitable for airbrushing, but the following should be noted:

• The paints should not be diluted too much

• Dilute with max. 20 to 25% water

• It is best to dilute the paints with Aqua Color Mix / Rozcieñczalnik akrylowy. This also serves as a retardant and prevents the paint from drying too quickly in the spray gun.

• The spray gun can be cleaned with water immediately after use.

 If the paint is already dry, the spray gun can also be cleaned with "Airbrush Clean" or Aqua Color Clean, 100ml.

For use with a brush:

• The paints can be applied with a paint brush due to their uniform coverage

• With a paint brush you can get a surface almost as smooth as witt an Airbrush

• The end result is absolutely comparable to that with "Revell Email Color" enamel paints

• Exceptionally good results with a paint brush


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 62 Aqua sea green gloss
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 5 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 5 st.
onsdag, 29.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

UPS

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

Rek

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 12.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 15.2.2013
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32162
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.18 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36148
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.16 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32148
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.18 SEK eller 1300 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81005
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.82 SEK 27.21 SEK
eller 2000 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H006
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.90 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum003
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.91 SEK eller 1700 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamx05
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.54 SEK 21.44 SEK
eller 1600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL72027
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL72028
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng