Black Dog

Black Dog A72046 A-400 M Atlas 2 Engines for Revell

A-400 M Atlas 2 Engines for Revell - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A72046
Tillgängligheten: på begäran
Förväntat leveransdatum: torsdag, 25.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
396.56 SEK eller 27800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBlack Dog
ProduktkodBLD-A72046
Vikt:0.09 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:6.9.2019
TagsAirbus-A400M-Atlas

Europrop International TP400 to silnik turbo¶mig³owy z czasów wspó³czesnych. Pierwszy udany rozruch silnika mia³ miejsce w 2005 roku, a produkcja seryjna wystartowa³a nied³ugo pó¼niej i trwa nadal. Szacuje siê, ¿e w jej toku powsta³o ok. 400 jednostek napêdowych tego typu. W wersji TP400-D6 silnik mierzy ok. 350 cm d³ugo¶ci, przy ¶rednicy maksymalnej 92 centymetrów. Masa „suchej” jednostki napêdowej wynosi 1890 kilogramów. Moc maksymalna generowana przez wersjê TP400-D6 dochodzi do 11000 KM, co czyni z niej jeden z najpotê¿niejszych i najmocniejszych silników w swej klasie na ¶wiecie!

Prezentowany silnik zosta³ opracowany przez za³o¿one w 2002 r. konsorcjum firm o nazwie Europrop International, w sk³ad którego wesz³y takie zak³ady jak m.in.: MTU Aero Engines, Rolls-Royce czy ITP Aero, a g³ównym celem tego konsorcjum by³o stworzenie jednostki napêdowej dla ciê¿kiego samolotu transportowego Airbus A400M Atlas, czyli w³a¶nie silnika TP400. W toku projektowania tego silnika zdecydowano siê na rzadko stosowan± trójwa³ow± konfiguracjê silnika oraz turbinê o tzw. swobodnej mocy. Wszystkie te rozwi±zania techniczne mia³y prowadziæ do osi±gniêcia mo¿liwie wysokiego ci¶nienia w silniku, a finalnie – jak najwiêkszej mocy maksymalnej. Jednak zaawansowanie technologiczne silnika oraz stosunkowo skomplikowana budowa odbi³y siê negatywnie na jego niezawodno¶ci. Nadto, silnik by³ w pocz±tkowym okresie eksploatacji trapiony tzw. „chorobami wieku dzieciêcego” dotycz±cymi zw³aszcza przek³adni.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: A-400 M Atlas 2 Engines for Revell
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 25.11.2021

> mer än 1 st.
måndag, 21.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 28.2.2022
-
onsdag, 2.3.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 28.2.2022
-
onsdag, 2.3.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 6.9.2019
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A72045
Tillgänglighet: tillgänglig!

233.93 SEK eller 16400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72137-1
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.60 SEK eller 3600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72137
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72506
Tillgänglighet: tillgänglig!

177.06 SEK eller 12400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX312
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

63.61 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-14301
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.37 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW14503
Tillgänglighet: på begäran

90.76 SEK eller 6400 poäng