Academy

Academy 12262 AH-64A APACHE

AH-64A APACHE - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12262
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 23.3.2021
172.92 SEK eller 11600 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12262
Vikt:0.40 kg
Ean:603550021152
Skala1:48
Storlek29,9 x 29,2cm
Målning/ bildOlive Drab, Black, Aluminum, Metallic Grey, Lt Grey White, Red, Blue, Green, Silver, Gun Metal
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsBoeing-AH-64-Apache

Œmig³owiec McDonnell-Douglas (Boeing) AH-64 wybrano jako zwyciêzcê we wspó³zawodnictwie z YAH-63 firmy Bell w grudniu 1976 roku. Nazwa Apache przylgnê³a do œmig³owca w 1981 roku. Ta niezwykle sprawna maszyna ma czterop³atowe wirniki napêdzane dwoma silnikami turbinowymi General Electric T700-701 o mocy 1696KM. Szcz¹tkowe skrzyd³a wyposa¿one s¹ w konwencjonalne klapy na krawêdzi sp³ywu, a p³ytowe usterzenie poziome polepsza sterowanie pod³u¿ne. Dwuosobowa za³oga zajmuje fotele umieszczone jeden za drugim w opancerzonej kabinie. Miejsce pilota jest z ty³u, a operatora uzbrojenia/strzelca - na przedzie. Kluczem do uniwersalnego zastosowania œmig³owca s¹ systemy TADS na stanowisku strzelca i PNVS u¿ywany przez pilota. TADS jest zestawem laserowego znacznika i odleg³oœciomierza pozwalaj¹cych na œledzenie celu oraz skierowanego do przodu czujnika podczerwieni, który zdublowany jest przez normalny uk³ad optyczny. Uk³ad PNVS jest zaœ rozwiniêtym systemem FLIR, pozwalaj¹cym pilotowaæ œmig³owiec tu¿ nad ziemi¹ dla zapobie¿enia lub opóŸnienia wykrycia przez obronê przeciwlotnicz¹ nieprzyjaciela. Œmig³owce Apache bra³y udzia³ w operacji w Panamie w 1989 roku, w czasie Pustynnej Burzy w 1991 roku, czy ostatniego konfliktu w Iraku (2003). Pod koniec 1990 roku przyst¹piono do konstruowania nowej wersji œmig³owca, wyposa¿onej w zabudowany nad g³owic¹ radar milimetrowy Martin/Westinghouse Longbow do kierowania uzbrojeniem. S³u¿y on do sterowania na zasadzie odpal i zapomnij pociskami przeciwczo³gowymi Rockwell AGM-114 Hellfire. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 300 km/h; prêdkoœæ wznoszenia 12,7 m/s, zasiêg maksymalny (bez zbiorników zewnêtrznych): 689 km, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko Hughes M230A1 Chain Gun kal.30mm oraz uzbrojenia podwieszane-najczêœciej pociski Hellfire.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: AH-64A APACHE
Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48212
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.36 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-A48042
Tillgänglighet: tillgänglig!

150.55 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-48220
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.04 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW48330
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-48-0081
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.52 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW48331
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-48-125
Tillgänglighet: tillgänglig!

110.24 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-48-0144
Tillgänglighet: på begäran

91.52 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM48068
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.12 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S48-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.46 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE209
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Aires
Produktkod: air4131
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.85 SEK eller 18000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir872094
Tillgänglighet: tillgänglig!

196.06 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD36s
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.76 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:700
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-N07-029-48
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.34 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD36
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD39
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Kartonowa Kolekcja
Produktkod: KKL33
Tillgänglighet: tillgänglig!

78.77 SEK eller 5300 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev04985
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.65 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir72051
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD37
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD38
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD38s
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.28 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afxJ6004
Tillgänglighet: tillgänglig!

162.52 SEK eller 10900 poäng