MisterCraft

MisterCraft D39 AH-64A 'Acropol Apache'

AH-64A Acropol Apache - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD39
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 28.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
57.84 SEK eller 4100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMisterCraft
ProduktkodmscD39
Vikt:0.20 kg
Ean:5903852040390
Skala1:72
Tillagd i katalogen:7.8.2019
TagsBoeing-AH-64-Apache
Œmig³owiec McDonnell-Douglas (Boeing) AH-64 wybrano jako zwyciêzcê we wspó³zawodnictwie z YAH-63 firmy Bell w grudniu 1976 roku. Nazwa Apache przylgnê³a do œmig³owca w 1981 roku. Ta niezwykle sprawna maszyna ma czterop³atowe wirniki napêdzane dwoma silnikami turbinowymi General Electric T700-701 o mocy 1696KM. Szcz¹tkowe skrzyd³a wyposa¿one s¹ w konwencjonalne klapy na krawêdzi sp³ywu, a p³ytowe usterzenie poziome polepsza sterowanie pod³u¿ne. Dwuosobowa za³oga zajmuje fotele umieszczone jeden za drugim w opancerzonej kabinie. Miejsce pilota jest z ty³u, a operatora uzbrojenia/strzelca - na przedzie. Kluczem do uniwersalnego zastosowania œmig³owca s¹ systemy TADS na stanowisku strzelca i PNVS u¿ywany przez pilota. TADS jest zestawem laserowego znacznika i odleg³oœciomierza pozwalaj¹cych na œledzenie celu oraz skierowanego do przodu czujnika podczerwieni, który zdublowany jest przez normalny uk³ad optyczny. Uk³ad PNVS jest zaœ rozwiniêtym systemem FLIR, pozwalaj¹cym pilotowaæ œmig³owiec tu¿ nad ziemi¹ dla zapobie¿enia lub opóŸnienia wykrycia przez obronê przeciwlotnicz¹ nieprzyjaciela. Œmig³owce Apache bra³y udzia³ w operacji w Panamie w 1989 roku, w czasie Pustynnej Burzy w 1991 roku, czy ostatniego konfliktu w Iraku (2003). Pod koniec 1990 roku przyst¹piono do konstruowania nowej wersji œmig³owca, wyposa¿onej w zabudowany nad g³owic¹ radar milimetrowy Martin/Westinghouse Longbow do kierowania uzbrojeniem. S³u¿y on do sterowania na zasadzie odpal i zapomnij pociskami przeciwczo³gowymi Rockwell AGM-114 Hellfire. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 300 km/h; prêdkoœæ wznoszenia 12,7 m/s, zasiêg maksymalny (bez zbiorników zewnêtrznych): 689 km, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko Hughes M230A1 Chain Gun kal.30mm oraz uzbrojenia podwieszane-najczêœciej pociski Hellfire.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: AH-64A 'Acropol Apache'
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 28.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.8.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72720-1
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72288
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.16 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72289
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.16 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ72133
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.62 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72720
Tillgänglighet: på begäran

27.16 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72335
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.33 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0081
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.57 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72336
Tillgänglighet: på begäran

61.33 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACD72008
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.56 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-109
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.28 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-282
Tillgänglighet: tillgänglig!

134.16 SEK eller 9400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0144
Tillgänglighet: tillgänglig!

65.32 SEK eller 4600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD37
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.84 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD36s
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.75 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD36
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.84 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD38s
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.25 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD38
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.84 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir872094
Tillgänglighet: tillgänglig!

188.04 SEK eller 13200 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60707
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.77 SEK 142.18 SEK
eller 10000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir72051
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.50 SEK eller 6800 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12488
Tillgänglighet: tillgänglig!

98.24 SEK 90.26 SEK
eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita0159
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.25 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasD06
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.41 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afxJ6004
Tillgänglighet: tillgänglig!

176.81 SEK eller 12400 poäng