Modelarstwo kartonowe

Modelarstwo kartonowe 519 AICHI E16A1 ZUIUN (PAUL)

AICHI E16A1 ZUIUN (PAUL) - Image 1
Skala: 1:50
Produktkod: MKE-519
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 28.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
50.35 SEK eller 3500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareModelarstwo kartonowe
ProduktkodMKE-519
Vikt:0.07 kg
Skala1:50
Tillagd i katalogen:28.2.2018
TagsJapan-Army-Type-E16
Prace nad projektem wodnosamolotu rozpoznawczego Aichi E16A Zuiun (jap. pomyœlny ob³ok), który móg³by zast¹piæ starzej¹ce siê Aichi E13A, rozpoczêto w zak³adach Aichi w paŸdzierniku 1940r. Pierwszy z trzech zbudowanych prototypów zosta³ oblatany w maju 1940r. Problemy ze statecznoœci¹ p³atowca i wyeliminowaniem drgañ konstrukcji przed³u¿y³y prace nad E16A o 15 miesiêcy. Japoñska marynarka wojenna z³o¿y³a zamówienie na seryjn¹ produkcjê samolotu dopiero w sierpniu 1943r. £¹cznie zbudowano 193 samoloty pierwszej wersji, oznaczone Aichi E16A1. Produkcja odbywa³a siê w zak³adach Aichi Kokuki KK w Eitoku i 59 w fabryce Nipon Hikoki KK w Tomioce. Przysz³o im dzia³aæ w warunkach zwiêkszaj¹cej siê przewagi alianckiej w powietrzu, tote¿ jednostki w nie wyposa¿one ponios³y znaczne straty. Wiêkszoœæ z tych, które przetrwa³y walki w 1944r., zosta³a u¿yta do ataków samobójczych podczas walk o Okinawê. W 1945r. by³ gotowy prototyp ulepszonej wersji samolotu oznaczonej Aichi E16A2. Do jego napêdu zastosowano silnik gwiazdowy Mitsubishi MK8P Kinsei 62 o mocy 1560 KM. Dane techniczne: d³ugoœæ: 10,83m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,81m, wysokoœæ: 4,79m, prêdkoœæ maksymalna: 439km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 10m/s, zasiêg maksymalny: 2420km, pu³ap maksymalny 10000m, uzbrojenie: sta³e- 2 dzia³ka Typ 99 Model 2 kal. 20 mm oraz 1 ruchomy km Typ 97 kal. 7.7 mm strzelaj¹cy do ty³u. Samolot przenosi³ do 250 kg bomb podwieszonych pod kad³ubem.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: AICHI E16A1 ZUIUN (PAUL)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 28.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 12.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 28.2.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Fujimi
Produktkod: fjm723051
Tillgänglighet: tillgänglig!

299.28 SEK eller 21000 poäng