Hat

Hat 8247 ALMORAVID HEAVY CAVALRY

ALMORAVID HEAVY CAVALRY - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Hat
Produktkod: HAT8247
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 26.4.2021
84.75 SEK eller 5700 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareHat
ProduktkodHAT8247
Vikt:0.09 kg
Ean:696957082475
Skala1:72
Tillagd i katalogen:11.11.2013
TagsAlmoravid-Medieval-Army

Berberyjska dynastia Almorawidów zosta³a za³o¿ona przez Abdallaha ibn Yasina w po³owie XI wieku i stosunkowo szybko opanowa³a znaczne obszary dzisiejszego Maroka oraz po³udniow± czê¶æ dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Dynastia ta panowa³a do po³owy XII wieku, a ostatnim w³adc± z tego rodu by³ Ishaq ibn Ali. Spor± rolê w wojskach dynastii Almorawidów odgrywa³a kawaleria – zarówno, ta poruszaj±ca siê na koniach, jak i na wielb³±dach. Na polu bitwy by³ najczê¶ciej ustawiana na skrzyd³ach w³asnej armii, a jej rol± by³o wyj¶cie na skrzyd³a i ty³y przeciwnika. G³ówn± broni± ofensywn± by³a w³ócznia, a w przypadku kawalerii lekkiej – tak¿e oszczep. Jako broñ boczn± stosowano dobre jako¶ciowo miecze jednorêczne, najczê¶ciej dwusieczne. Stosowano tak¿e okr±g³e tarcze wykonane przede wszystkim z drewna i czasami wzmacniane elementami ¿elaznymi. Stosunkowo rzadko kawaleria Almorawidów stosowa³a he³my. Kawaleria ta by³a bardzo dobrym narzêdziem na polu walki o czym ¶wiadczy zarówno zwyciêstwo pod Zalac± (1086), jak i – przede wszystkim – wiktoria pod Frag± (mianownik: Fraga) z 1134 roku, kiedy to wrêcz zdziesi±tkowa³a oddzia³y aragoñskie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: ALMORAVID HEAVY CAVALRY
Tillagd i katalogen: 11.11.2013
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?