U-Star

U-Star 91620 Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800

Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800 - Image 1
Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91620
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 9.3.2021
61.09 SEK eller 4100 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareU-Star
ProduktkodUST91620
Vikt:0.03 kg
Tillagd i katalogen:24.11.2017
TagsSandpaper

Zestaw 40 samoprzylepnych pasków papieru ¶ciernego o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P800. Pojedynczy pasek wchodz±cy w sk³ad zestawu ma 20 mm szeroko¶ci oraz 75 mm d³ugo¶ci. Cechuj± siê niez³± elastyczno¶ci± oraz dobr± odporno¶æ mechaniczn±. Poprzez naklejenie jednego lub kilku prezentowanych pasków na drewniany bloczek albo p³ytê plexi mo¿na uzyskaæ bardo prost± g±bkê polersk± (¶ciern±), nadaj±c± siê jednak dobrze do szlifowania p³askich powierzchni. Prezentowany papier ¶cierny jest dedykowany przede wszystkim do rêcznego szlifowania ró¿nego typu tworzyw sztucznych, ale mo¿na go równie¿ wykorzystaæ przy obrabianiu wyschniêtej masy szpachlowej czy wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Ze wzglêdu na swoje niewielkie wymiary nadaje siê bardzo dobrze do szlifowania miejsc trudno dostêpnych, niewielkich powierzchni modelu, ale te¿ – przy pewnej dozie umiejêtno¶ci – obróbki ob³ych czy okr±g³ych detali modelarskich. Ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) oka¿e siê przydatny wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne szlifowanie powierzchni z u¿yciem nieco wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu niewielkich nadlewek w modelu plastikowym, wykañczaniu powierzchni po szlifowaniu gruboziarnistym papierem ¶ciernym albo przy obróbce wyschniêtej szpachlówki. Podobnie jak w przypadku wszelkich innych materia³ów ¶ciernych rekomenduje siê rozpoczêcie obróbki od papieru o najmniejszej gradacji (granulacji), by zakoñczyæ prace na papierze o gradacji najwiêkszej. Z powodzeniem mo¿na go wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi oraz przy budowie dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Mini Paper Kit 50 in 1 #800, SANDPAPER GRAIN 600 (DRY) albo SANDPAPER GRAIN 800 (DRY).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Adhesive Paper Kit 40 in 1 #800
Tillagd i katalogen: 24.11.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09962
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.97 SEK eller 3900 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91615
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.41 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91612
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.28 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91608
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.82 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91609
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.28 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90614
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.58 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91611
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.28 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91610
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.28 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91616
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.58 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST91613
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.58 SEK eller 3700 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87200
Tillgänglighet: tillgänglig!

79.16 SEK 75.06 SEK
eller 5100 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87056
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.63 SEK 21.27 SEK
eller 1500 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87055
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.90 SEK 18.81 SEK
eller 1300 poäng