Fujimi

Fujimi 723051 Aichi E16A Zuiun Type11

Aichi E16A Zuiun Type11 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Fujimi
Produktkod: fjm723051
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
312.06 SEK eller 21000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFujimi
Produktkodfjm723051
Vikt:0.17 kg
Ean:4968728723051
Skala1:72
Tillagd i katalogen:20.9.2019
TagsJapan-Army-Type-E16
Prace nad projektem wodnosamolotu rozpoznawczego Aichi E16A Zuiun (jap. pomyœlny ob³ok), który móg³by zast¹piæ starzej¹ce siê Aichi E13A, rozpoczêto w zak³adach Aichi w paŸdzierniku 1940r. Pierwszy z trzech zbudowanych prototypów zosta³ oblatany w maju 1940r. Problemy ze statecznoœci¹ p³atowca i wyeliminowaniem drgañ konstrukcji przed³u¿y³y prace nad E16A o 15 miesiêcy. Japoñska marynarka wojenna z³o¿y³a zamówienie na seryjn¹ produkcjê samolotu dopiero w sierpniu 1943r. £¹cznie zbudowano 193 samoloty pierwszej wersji, oznaczone Aichi E16A1. Produkcja odbywa³a siê w zak³adach Aichi Kokuki KK w Eitoku i 59 w fabryce Nipon Hikoki KK w Tomioce. Przysz³o im dzia³aæ w warunkach zwiêkszaj¹cej siê przewagi alianckiej w powietrzu, tote¿ jednostki w nie wyposa¿one ponios³y znaczne straty. Wiêkszoœæ z tych, które przetrwa³y walki w 1944r., zosta³a u¿yta do ataków samobójczych podczas walk o Okinawê. W 1945r. by³ gotowy prototyp ulepszonej wersji samolotu oznaczonej Aichi E16A2. Do jego napêdu zastosowano silnik gwiazdowy Mitsubishi MK8P Kinsei 62 o mocy 1560 KM. Dane techniczne: d³ugoœæ: 10,83m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,81m, wysokoœæ: 4,79m, prêdkoœæ maksymalna: 439km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 10m/s, zasiêg maksymalny: 2420km, pu³ap maksymalny 10000m, uzbrojenie: sta³e- 2 dzia³ka Typ 99 Model 2 kal. 20 mm oraz 1 ruchomy km Typ 97 kal. 7.7 mm strzelaj¹cy do ty³u. Samolot przenosi³ do 250 kg bomb podwieszonych pod kad³ubem.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Aichi E16A Zuiun Type11
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.9.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72317
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: DEAD Design Models
Produktkod: DEA-VM72060
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.34 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: DEAD Design Models
Produktkod: DEA-VM72087
Tillgänglighet: tillgänglig!

80.07 SEK eller 5400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.28 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS582
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7213
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS581
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7215
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Yahu Models
Produktkod: YM-S7214
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72097
Tillgänglighet: tillgänglig!

236.90 SEK eller 15900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.32 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73001
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.07 SEK eller 5200 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:50
Tillverkare: Modelarstwo kartonowe
Produktkod: MKE-519
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.50 SEK eller 3500 poäng