AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8049 Airbrush Stencil #2

Airbrush Stencil #2 - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8049
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 20.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
157.09 SEK eller 10800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-8049
Vikt:0.02 kg
Ean:8432074080497
Tillagd i katalogen:10.6.2021
TagsTemplate-airbrush

Zestaw 3 szablonów malarskich wielokrotnego u¿ytku, o trzech ró¿nych wzorach,  wykonanych z cienkiej blaszki – takiej samej z jakiej wytwarza siê elementy fototrawione. Mog± siê okazaæ bardzo u¿yteczne przy zadaniach zwi±zanych z weatheringiem, a dok³adniej - pozwalaj± na szybkie naniesienie efektu rdzy oraz zwietrza³ej lub wyblak³ej farby (czy to matowej czy metalicznej) na wiêksze powierzchnie. Prezentowane szablony mo¿na z powodzeniem stosowaæ zarówno na modelach samolotów, wozów bojowych, jak i zabudowaniach na dioramach z dowolnej epoki historycznej albo SF. Ze wzglêdu na ró¿ne wzory oraz ich wielko¶æ oka¿± siê przydatne przy pracy z miniaturami w ró¿nych skalach. Omawiane szablony pozwol± na osi±gniêcie optymalnych efektów przy pracy z aerografem, ale mo¿na je równie¿ wykorzystaæ razem z farb± w sprayu. Ciekawe efekty bêdzie mo¿na uzyskaæ nak³adaj±c farbê za pomoc± g±bki albo bawe³nianego wacika. Z du¿ymi zastrze¿eniami mo¿na równie¿ wykorzystaæ pêdzel o twardym w³osiu, ale uzyskane tym sposobem efekty mog± byæ niezadowalaj±ce. W celu uzyskania maksymalnie wyra¼nych konturów, ka¿dy z prezentowanych szablonów zaleca siê przykleiæ do powierzchni modelu za pomoc± ta¶my maskuj±cej (na przyk³ad: Masking Tape 12mm albo Masking tape 18mm), lekko docisn±æ i dopiero po tym zabiegu nanosiæ farbê. Zwa¿ywszy jednak na efekty, które pozwalaj± uzyskaæ lepiej aplikowaæ farbê na szablon raczej lu¼no dopasowany do malowanej powierzchni. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ bardzo dobr± wytrzyma³o¶æ mechaniczn± ka¿dego z omawianych szablonów, jak i to, ¿e powsta³y przy ¶cis³ej wspó³pracy z firm± Uschi van der Rosten. Warto równie¿ dodaæ, ¿e producent zaleca ich czyszczenie ¶rodkiem CLEANER (100ml). Produkty powi±zane to na przyk³ad: AIRBRUSH STENCILS, FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL albo FLEXIBLE AIRBRUSH STENCIL

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Airbrush Stencil #2
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
måndag, 20.9.2021

> mer än 2 st.
måndag, 4.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021
-
onsdag, 13.10.2021

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021
-
onsdag, 13.10.2021

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 1.10.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 15.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.6.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8035
Tillgänglighet: otillgängligt för tillfället

157.85 SEK eller 10800 poäng

Skala: 1:48, 1:72
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9080
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.02 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1/72
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-AIR002
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1/48
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-AIR001
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:35, 1:20, 1:24
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9079
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.02 SEK eller 5800 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-SF005
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1/35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-AFV001
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1/32
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-CAM002
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.33 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1/32, 1/48, 1/72
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-AIR004
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-SF002
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1/35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-LET002
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1/35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALST-TX003
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.48 SEK eller 3800 poäng