ZEP System

ZEP System MSJ02 Aircraft holder (medium)

Aircraft holder (medium) - Image 1
Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
475.17 SEK eller 31000 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareZEP System
ProduktkodZEP-MSJ02
Vikt:0.25 kg
Ean:8436600860218
Tillagd i katalogen:5.7.2021
TagsPainting-station Model-holder Workplace ZEP-Moduls

Specjalistyczne narzêdzie (ang. aircraft holder) przeznaczone do podtrzymywania modeli plastikowych w czasie pracy nad nimi o maksymalnych wymiarach: 310 mm d³ugo¶ci oraz 230 mm szeroko¶ci. Sk³ada siê z krzy¿owej podstawki, na której ramionach naniesiono linijki z zaznaczonymi odcinkami co 5 mm oraz 4 „trzymaczy”. Podniesienie dwóch z nich mo¿na regulowaæ ¶rubami motylkowymi w zakresie od 60 do 88 mm, a dwóch pozosta³ych – w zakresie od 53 do 82 mm. Co wiêcej, „trzymacze”, równie¿ za pomoc± ¶rub motylkowych, mo¿na obracaæ w zakresie 360 stopni oraz przesuwaæ po podstawce. Zosta³y tak¿e zaopatrzone w specjalne, czarne syntetyczne nak³adki, które uniemo¿liwiaj± przypadkowe przesuniêcie siê modelu w czasie pracy. Ca³e narzêdzie jest zreszt± bardzo stabilne i ma³o podatne na przypadkowe przesuniêcia, miêdzy innymi z powodu zastosowania specjalnych silikonowych podk³adek antypo¶lizgowych (ang. non-slip silicon drops). Wykazuje siê równie¿ poprawn± ergonomi± oraz dobrym spasowaniem poszczególnych elementów. Producent rekomenduje jego zastosowanie zw³aszcza z modelami statków powietrznych w skali 1:48, ale u¿yteczno¶æ prezentowanego narzêdzia jest determinowana w³a¶ciwie tylko przez rozmiary budowanej miniatury.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ do jego produkcji wykorzystano wysokiej jako¶ci polilaktyd (ang. polylactic acid, w skrócie PLA). Jest to w pe³ni biodegradowalny polimer syntetyczny wytwarzany z ró¿nych surowców odnawialnych bogatych w skrobiê, takich jak na przyk³ad: kukurydza (dok³adniej - m±czka kukurydziana), resztki buraków czy pszenica. Ze wzglêdu na wykorzystany materia³, omawiane narzêdzie cechuje siê twardo¶ci±, niewielk± podatno¶ci± na odkszta³cenia mechaniczne do temperatury co najmniej ok. 60-65 stopni C oraz ³atwo¶ci± czyszczenia i konserwacji. Generalnie w³a¶ciwo¶ci mechaniczne (fizyczne) polilaktydu lokuj± siê pomiêdzy polistyrenem, a tworzywem PET. Jest ono równie¿ czê¶ci± systemu ZEP (ang. Zed Extensible Program). Produkty powi±zane to na przyk³ad: Aircraft holder (small) albo Aircraft holder (large).

Aircraft holder (medium)

Support for the assembly, painting, treatment and transport of large-scale aircraft. Light, rigid, high quality and ecological.

 • Applicable to 1/48 scale aircraft and reactors, other scales are possible depending on the size of the model. For other scales, check out our other available sizes.
 • This support has the dimensions of an A4 size cutting mat and allows you to work comfortably and safely on the model.
 • Supports movable longitudinally and in height. 360 ° swivel supports. Ruler marked on the arms of the base, height reference indications on all supports. Marks for reference of the rotation at the base of the supports.
 • Simple assembly! No need to use glue or trim anything. Maximum assembly time: 3 minutes.
 • Includes stickers to put your name or pseudonym on the base, for when you take photos of your plane. Includes non-slip silicone drops for the base and elastic bands to hold the model for transport to exhibitions, contests, etc.
 • Made in the E.U. with premium quality PLA plastic. Industrially compostable product.
 • Recommend products: Aircraft holder (small) aND Aircraft holder (large).


Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Aircraft holder (medium)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 7 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 7 st.
onsdag, 9.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 7 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 7 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.2.2022
-
torsdag, 17.2.2022

Fedex Economy

1 - 7 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 7 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.2.2022
-
torsdag, 17.2.2022

Fedex International Priority

1 - 7 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 7 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 10.2.2022
-
måndag, 14.2.2022

UPS

1 - 7 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 7 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.2.2022
-
tisdag, 15.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 5.7.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ01
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS205
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.95 SEK eller 12100 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS102
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.94 SEK eller 6100 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS207
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.38 SEK eller 6500 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS103
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.19 SEK eller 4700 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS108
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.09 SEK eller 7000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS203
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSC02
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.81 SEK eller 8100 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS209
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.67 SEK eller 13200 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS201
Tillgänglighet: tillgänglig!

182 SEK eller 11900 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MS204
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.51 SEK eller 7100 poäng