AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8624 Airviper Airbrush

Airviper Airbrush - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8624
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 10.8.2020
1381.04 SEK eller 88000 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-8624
Vikt:0.28 kg
Ean:8432074086246
Tillagd i katalogen:17.4.2019
TagsAerografy

Z przyjemno¶ci± og³aszamy nowego cz³onka rodziny modelowania AMMO by Mig Jiménez, AIRVIPER, nowego aerografu, który pozwoli modelarzom wykonywaæ precyzyjne prace z ³atwo¶ci±. Po³±czenie dyszy / ig³y 0,2 mm umo¿liwia rozpylanie bardzo drobnych linii z pe³n± kontrol±.

Podobnie jak w przypadku wszystkiego, co robimy w AMMO, bardzo powa¿nie potraktowali¶my rozwój tego nowego aerografu. Rezultatem jest wszechstronne narzêdzie o trwa³o¶ci, które wytrzyma ca³e ¿ycie. Jest nie tylko wytrzyma³y, solidny i skuteczny, ale tak¿e lekki, zapewniaj±cy najwy¿szy poziom wydajno¶ci. Ponadto nadali¶my mu inspiruj±cy, smuk³y i agresywny wygl±d. Tak narodzi³ siê twój nowy aerograf. Ten aerograf pozwoli Ci pracowaæ z dowolnym rodzajem farby, w tym z akrylem, emaliami, atramentami, akwarelami, lakierami, uretanem, podk³adami, lakierami, barwnikami spo¿ywczymi i kosmetykami w¶ród innych mediów - i zastosuj je z niezrównan± precyzj±. Zalecamy stosowanie przy ci¶nieniu powietrza w zakresie 10-20 psi lub 1-1,4 bar.

Nasze farby s± specjalnie zaprojektowane do natryskiwania bezpo¶rednio z butelki, chocia¿ dla niektórych efektów lub technik nale¿y dodaæ rozcieñczalnik akrylowy A.MIG-2000 lub transporter A.MIG-2017. AMMO of Mig Jimenez ma obszern± kolekcjê ksi±¿ek, czasopism i innych materia³ów drukowanych, które szczegó³owo opisuj±, jak uzyskaæ profesjonalne wyniki z aerografu.

Nadszed³ czas, aby wyró¿niæ siê na tle t³umu, aby do¶wiadczyæ rado¶ci obs³ugi aerografu zaprojektowanego przez modelarza, AIRVIPER wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych, ze 100% materia³ów amerykañskich i zaprojektowanego przez dziesiêciolecia do¶wiadczenia.

AIRVIPER zosta³ zaprojektowany specjalnie dla modelarzy. Zawiera wszystkie niezbêdne funkcje do wykonywania ró¿nych zadañ z wielk± precyzj± wymagan± przez dzisiejszych modelarzy: Aerograf podwójny Gravity Feed

Dane techniczne:

 • Dysza 0,2 mm. 1,8 ml (1/16 uncji) kubek z farb±.
 • Pier¶cienie uszczelniaj±ce z PTFE (teflonu)
 • D³ugotrwa³e komponenty materia³owe
 • Zakres oprysku kontrolowanego - linia o³ówka technicznego 0,4 mm do 4,5 cm (0,015 "do 1,75")
 • Skala atomizacji: ~ 90 mikronów
 • Wygodny wyzwalacz
 • Drobna, odwracalna os³onka powietrzna z w³óczni± grotow± zapewnia lepsz± wydajno¶æ aerografu i ³atwiejsze czyszczenie podczas u¿ytkowania
 • Regulacja zakresu wyzwalania EasySet
 • Rozmiar po³±czenia wê¿a powietrznego: 1/8
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Airviper Airbrush
Tillagd i katalogen: 17.4.2019
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90032
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.25 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR612
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.83 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Paasche
Produktkod: PASA-53
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.22 SEK eller 700 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR641
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.62 SEK eller 2800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74551
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.43 SEK 63.97 SEK
eller 4100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74550
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.35 SEK 70.60 SEK
eller 4500 poäng

Tillverkare: Badger
Produktkod: BAD122
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.98 SEK eller 4500 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7620
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.35 SEK eller 2800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74539
Tillgänglighet: tillgänglig!

234.64 SEK 222.82 SEK
eller 14200 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8625
Tillgänglighet: tillgänglig!

1381.04 SEK eller 88000 poäng

Tillverkare: Badger
Produktkod: BADG105
Tillgänglighet: tillgänglig!

1015.86 SEK eller 64700 poäng

Tillverkare: Harder & Steenbeck
Produktkod: HAR126564
Tillgänglighet: tillgänglig!

2446.36 SEK eller 155900 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR180AT
Tillgänglighet: tillgänglig!

345.92 SEK eller 22000 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR130T
Tillgänglighet: tillgänglig!

190.24 SEK eller 12100 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR180A
Tillgänglighet: tillgänglig!

256.69 SEK eller 16400 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR130A
Tillgänglighet: tillgänglig!

195.46 SEK eller 12500 poäng

Tillverkare: Harder & Steenbeck
Produktkod: HAR125533
Tillgänglighet: tillgänglig!

1219.04 SEK eller 77700 poäng

Tillverkare: Harder & Steenbeck
Produktkod: HAR125503
Tillgänglighet: tillgänglig!

878.58 SEK eller 56000 poäng

Tillverkare: Badger
Produktkod: BAD105-1
Tillgänglighet: tillgänglig!

1205.32 SEK eller 76800 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7790
Tillgänglighet: tillgänglig!

433.78 SEK eller 27600 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR136AT
Tillgänglighet: tillgänglig!

282.77 SEK eller 18000 poäng