Hobby Zone

Hobby Zone PM1 Akrylowa Paleta do Malowania

Akrylowa Paleta do Malowania - Image 1
Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-PM1
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
72.05 SEK eller 5100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHobby Zone
ProduktkodHBZ-PM1
Vikt:0.11 kg
Ean:HZPM1
Tillagd i katalogen:14.5.2015
TagsPaint-tray

Dobrej jako¶ci paleta malarska wykonana z twardego akrylu, zaopatrzona przed producenta w specjaln± podk³adkê, która ¶wietnie stabilizuje j± na blacie roboczym. Co wiêcej, po swej prawej stronie posiada równie¿ dwa specjalnie zag³êbione miejsca do odk³adania pêdzli. Rozwi±zanie tyle¿ proste, co bardzo u¿yteczne i funkcjonalne. Wymiary palety, wraz z podstaw± to 180 mm szeroko¶ci oraz 105 mm wysoko¶ci. Sama paleta zawiera w sumie 16 okr±g³ych kuwet malarskich o ¶rednicy: 35 mm (2 kuwety), 20 mm (6 kuwet) oraz 15 mm (8 kuwet). Najwiêksze z nich bardzo dobrze nadaj± siê do mieszania farb. Warto dodaæ, ¿e w sk³ad zestawu wchodzi równie¿ „g±bka” z w³ókniny przeznaczona do czyszczenia zestawu. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e podk³adka pod paletê nie jest wodoodporna. Prezentowane narzêdzie modelarskie jest przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi, ale mo¿na w nich mieszaæ równie¿ inne rodzaje farb. Oka¿e siê tak¿e przydatne przy pracy ze szpachlówkami albo innymi masami modelarskimi, jak i rozpuszczalnikami. Producent podkre¶la jego odporno¶æ na dzia³anie wiêkszo¶ci farb i chemikaliów u¿ywanych przy budowie modeli. Prezentowan± paletê mo¿na tak¿e wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania niewielkich ilo¶ci suchych pigmentów albo ma³ych detali modelarskich w czasie sk³adania modelu. Z powodzeniem mo¿na j± równie¿ u¿yæ w czasie pracy z kalkomani±. Dziêki materia³owi z którego zosta³a wykonana, zachowanie jej w czysto¶ci nie bêdzie nastrêcza³o wiêkszego problemu. Bez w±tpienia jest bardzo u¿ytecznym narzêdziem, zarówno w toku pracy z aerografem, jak i pêdzlami modelarskimi. Podobnie jak inne narzêdzia malarskie, zaleca siê j± myæ mo¿liwe jak najszybciej po zakoñczeniu pracy.  Produkty powi±zane to na przyk³ad: Paint Palette with Holder, ALUMINUM PALLET 10 WELLS albo Mokra Paleta

Acrylic Painting Palette

Acrylic Painting Palette is intended for easy paint mixing and preparation.It consists of palette itself made of hard acrylic material and a palette base with two brushes rack. The pallet surface is resistant to most modeling paints and chemicals. Palette paint wells:

8 x 15mm (0.6")

6 x 20mm (0.8")

2 x 35mm (1.4")

A small bristle pad for palette cleaning is also included. We recommend palette cleaning after each painting. Please notice that palette base is not water resistant and should not be submerged in water. Dimensions (base included): 18cm x 10.5cm (7.1" x 4.1"). Palette does not include brushes. Recommend products: Paint Palette with Holder, ALUMINUM PALLET 10 WELLS and Mokra Paleta

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Akrylowa Paleta do Malowania
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 25.10.2021

2 - 3 st.
torsdag, 4.11.2021

> mer än 3 st.
onsdag, 10.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

2 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 12.11.2021
-
tisdag, 16.11.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 18.11.2021
-
måndag, 22.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

2 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 12.11.2021
-
tisdag, 16.11.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 18.11.2021
-
måndag, 22.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 14.5.2015
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87195
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.32 SEK 43.97 SEK
eller 3100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87125
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.71 SEK 51.82 SEK
eller 3700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90020A
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.35 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR600
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.85 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALHS120
Tillgänglighet: tillgänglig!

15.93 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19007
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.64 SEK eller 2400 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18642
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.37 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7613
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.88 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18505
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.18 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18499
Tillgänglighet: tillgänglig!

15.43 SEK eller 1100 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8008
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.66 SEK 24.41 SEK
eller 1900 poäng

-9%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8009
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.65 SEK 28.90 SEK
eller 2200 poäng