Techmod

Techmod 72809 Allied Star Insignia White

Allied Star Insignia White - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72809
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
61.87 SEK eller 4200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTechmod
Produktkodtch72809
Vikt:0.02 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:22.11.2006
TagsAllied-insignia
Camouflage & markings versions
 • White Allied Stars
 • White Allied Stars in Circles
Size of decals sheet

180×130mm

Pisz±c o alianckich oznaczeniach pojazdów bojowych nale¿a³y sobie w pierwszej kolejno¶ci uzmys³owiæ, ¿e a¿ do 1943 r. tak brytyjskie, jak i amerykañskie pojazdy nie posiada³y to¿samych znaków rozpoznawczych. Uwaga ta dotyczy te¿ zreszt± pojazdów u¿ywanych przez Polskie Si³y Zbrojne czy oddzia³y Wolnych Francuzów. Jednak w przededniu l±dowania na Sycylii w lipcu 1943 r. podjêto decyzjê o ujednoliceniu owych oznaczeñ. Jako wspólny znak przyjêto tzw. alianck± gwiazdê (ang. Allied Star), która by³a z kolei w pewien sposób wzorowana na oznaczeniach wozów US Army. Owa Allied Star by³a jednolit± gwiazd± piêcioramienn± barwy bia³ej albo ¿ó³tej. Nie rzadko by³a otaczana okrêgiem albo okrêgiem przerywanym tej samej barwy co gwiazda. Gwiazdê z okrêgiem przerywanym, potrafi±cym mieæ od 4 do nawet 8 przerw, nazywan± „leniw± gwiazd±” albo „leniwym ko³em (ang. Lazy Star albo Lazy Circles). Oznaczenia tego typu nanoszono przede wszystkim na przedni± czê¶æ kad³uba wozów, ale te¿ na ich wie¿e albo burty kad³uba choæ znacznie rzadziej. Ujednolicon± Allied Star stosowano na pojazdach alianckich – bez rozró¿nienia ich przynale¿no¶ci narodowej – w toku kampanii w³oskiej (1943-1945), walk w Normandii i we Francji (1944-1945) oraz w toku walk w Niemczech (1945).

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Allied Star Insignia White
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 22.6.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 24.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 7.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 22.11.2006
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72810
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-100-003
Tillgänglighet: tillgänglig!

9.07 SEK eller 600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch35009
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.09 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch35010
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.09 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-100-004
Tillgänglighet: tillgänglig!

9.07 SEK eller 600 poäng