Rye Field Model

Rye Field Model RM-5038 BRITISH SHERMAN VC "VELIKIYE LUKI" W/ WORKABLE TRACK LINKS

BRITISH SHERMAN VC "VELIKIYE LUKI" W/ WORKABLE TRACK LINKS - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Rye Field Model
Produktkod: RFM-RM-5038
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
587.74 SEK eller 39500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRye Field Model
ProduktkodRFM-RM-5038
Vikt:0.62 kg
Ean:4897062620477
Skala1:35
Tillagd i katalogen:7.1.2020
TagsSherman

M4 Sherman by³ amerykañskim ciê¿kim ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1942-1945. W sumie powsta³o ok. 49000 egzemplarzy tego czo³gu wszystkich wersji, co czyni go jednym z najliczniej wyprodukowanych czo³gów II wojny ¶wiatowej oraz najwa¿niejszym czo³giem na wyposa¿eniu armii alianckich toku tego konfliktu. M4 Sherman by³ napêdzany w wersji M4A1 pojedynczym silnikiem Continental R 975 C4 o mocy 400 KM. Uzbrojenie pojazdu stanowi³a – zale¿nie od wersji - pojedyncza armata M3 kal. 75 mm lub armata M1 kal. 76 mm lub haubica M4 kal. 105 mm oraz 2 dwa karabiny maszynowe Browning1919A kal.7,62 mm.

M4 Sherman zosta³ opracowany jako nastêpca czo³gów M2 i M3, chocia¿ wykorzystywa³ wiele podzespo³ów tego ostatniego. Przede wszystkim wykorzystywa³ nieznacznie tylko zmienione podwozie wozu M3 Lee. Projektuj±c czo³g M4 Sherman po³o¿no w nim nacisk przed wszystkim na pe³nienie roli wozu wsparcia piechoty, a nie zwalczania czo³gów przeciwnika – tak± rolê mia³y spe³niaæ amerykañskie niszczyciele czo³gów. Zak³adano jedynie ewentualnie starcia z wozami Pz.Kpfw III oraz Pz.Kpfw IV. Spor± rolê przy³o¿ono te¿ do masowej produkcji nowego czo³gu i mo¿liwie niskich kosztów jego produkcji. W efekcie powsta³ czo³g o niez³ym uzbrojeniu jak na rok 1942 i pocz±tek 1943 r., przeciêtnym opancerzeniu, posiadaj±cy jednak przedni± p³yt± pancerza pochylon±, ale te¿ o s³abych w³a¶ciwo¶ciach manewrowych i – zw³aszcza w pierwszych wersjach – bardzo podatny na po¿ar w wyniku trafienia w przedzia³ silnikowy. Jednocze¶nie jednak – powsta³ czo³g mo¿liwy do naprawdê wielkoskalowej produkcji i posiadaj±cy znaczny potencja³ modernizacyjny. W toku produkcji seryjnej powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych M4 Sherman. Chronologicznie pierwsz± by³± wersja M4A1, która posiada³a ju¿ odlewany pancerz. Kolejna – M4A2 – posiada³a pancerz spawany oraz nowy silnik General Motors 6460 o mocy 375-410 KM, ale znacznie mniej podatny na po¿ar. Pojawi³a siê równie¿ wersja M4A3 uzbrojona w haubicê 105 mm oraz napêdzana silnikiem Ford GAA o mocy 450 KM. W oparciu o wersjê M4A3 powsta³y dwie podwersje: M4A3E2 Jumbo ze wzmocnionym pancerzem oraz M4A3E8 o zawierzeniu HVSS i armacie kal. 76 mm. Ciekaw± wersj± rozwojow± by³ tez pojazd T34 Calliope z zamontowanymi pociskami niekierowanymi na wie¿y. M4 Sherman by³ te¿ w ogromnych ilo¶ciach dostarczany armii brytyjskiej i Armii Czerwonej. Ta pierwsza opracowa³a na jego podstawie wersjê Firefly, ze ¶wietn± 17-funtow± armat± przeciwpancern±. W  toku II wojny ¶wiatowej czo³gi M4 Sherman walczy³y w Afryce Pó³nocnej (1942-1943), we W³oszech (1943-1945), w toku walk w Normandii, we Francji i Niemczech Zachodnich (1944-1945), ale te¿ na Pacyfiku czy w szeregach Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Po II wojnie ¶wiatowej M4 Sherman wszed³ na u¿ycie bardzo wielu krajów m.in.: w Argentynie, Belgii, Indii, Izraelu, Japonii, Pakistanu czy Turcji. Wzi±³ tak¿e udzia³ w wielu konfliktach po 1945 roku, m.in.: wojnie indyjsko-pakistañskiej z 1965 roku czy wojnie sze¶ciodniowej z 1967 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: BRITISH SHERMAN VC "VELIKIYE LUKI" W/ WORKABLE TRACK LINKS
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 22.6.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 24.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 1.7.2021
-
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.1.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP028
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.19 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A034
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.25 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bronco
Produktkod: BROAB3543
Tillgänglighet: tillgänglig!

125.06 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Bronco
Produktkod: BROAB3542
Tillgänglighet: tillgänglig!

125.58 SEK eller 8500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZRE35-300
Tillgänglighet: tillgänglig!

212.19 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF1144
Tillgänglighet: på begäran

314.66 SEK eller 21200 poäng

Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-ROPE-SHERMAN
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-921
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.12 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-863
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.45 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-862
Tillgänglighet: tillgänglig!

65.51 SEK eller 4400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-C1279
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.45 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-C1172
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.45 SEK eller 5600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

600.74 SEK eller 40400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx02341
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.04 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:25
Tillverkare: Answer
Produktkod: ANS-KH3-2014
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:76
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx03301V
Tillgänglighet: tillgänglig!

157.05 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:76
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx02334V
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.42 SEK eller 7300 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35346
Tillgänglighet: tillgänglig!

535.20 SEK 507.89 SEK
eller 34300 poäng

-6%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam32595
Tillgänglighet: tillgänglig!

289.43 SEK 273.05 SEK
eller 18500 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35250
Tillgänglighet: tillgänglig!

371.35 SEK 352.24 SEK
eller 23800 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam32505
Tillgänglighet: tillgänglig!

281.24 SEK 267.04 SEK
eller 18000 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35190
Tillgänglighet: tillgänglig!

303.08 SEK 286.70 SEK
eller 19400 poäng

-6%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35359
Tillgänglighet: tillgänglig!

546.12 SEK 516.08 SEK
eller 35000 poäng

-6%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam32532
Tillgänglighet: tillgänglig!

297.62 SEK 281.24 SEK
eller 19100 poäng