RPM

RPM 72007 Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat

Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: RPM
Produktkod: rpm72007
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 22.9.2020
52.20 SEK eller 3000 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: Sverige
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareRPM
Produktkodrpm72007
Vikt:0.10 kg
Ean:5908222560072
Skala1:72
Tillagd i katalogen:6.4.2006
TagsBeriev-Be-4
Lodz latajaca KOR-1 zosta³a zaprojektowana w okresie1934-35 przez biuro konstrukcyjne Beriewa. Maszyna mia³a zast±piæ startuj±cego z katapulty Heinkela HD55, przenoszonego przez radzieckie okrêty wojenne. Prototyp oblatano oko³o kwietnia 1936 roku. W kolejnym roku, choæ jego u¿yteczno¶æ ogranicza³y k³opoty z p³ywalno¶ci±, a tak¿e z niedostateczn± sztywno¶ci± konstrukcji na wodzie i w czasie startu z katapulty, samolot wszed³ do s³u¿by i produkowano go (powsta³o 300 samolotów) do roku 1940. W czasie gdy Beriew stara³ siê poprawiæ konstrukcjê KOR-1, dzia³ania wiêkszo¶ci wcze¶niejszych samolotów zosta³y ograniczone do wybrze¿y. W roku 1939 pod zmienionym oznaczeniem KOR-2 maszynê dopuszczono do dzia³añ pe³nomorskich, a i to bez uzbrojenia i z ograniczeniem do startu z powierzchni wody zamiast z katapulty. Zanim jesieni± 1941 roku zak³ady Beriewa w Taganrogu zosta³y zdobyte przez Niemcow, zbudowano niewielk± liczbê tych samolotów.
Flygbåten KOR-1 designades under perioden 1934-35 av designkontoret Beriev. Maskinen skulle ersätta Heinkel HD55 som lyfte från katapulten, buren av sovjetiska krigsfartyg. Prototypen flög först runt april 1936. Under det följande året, även om dess användbarhet begränsades av problem med flytkraft, samt otillräcklig styvhet av strukturen på vattnet och under katapultstart, togs planet i drift och tillverkades (300 flygplan byggdes) fram till 1940. Medan Beriew försökte förbättra strukturen KOR-1, driften av de flesta tidigare flygplan var begränsad till kusten. 1939, under den ändrade beteckningen KOR-2, godkändes maskinen för offshoreverksamhet, även utan vapen och med en begränsad uppskjutning från vattenytan istället för en katapult. Innan Beriev-fabriken i Taganrog erövrades av Nemtsov hösten 1941 hade ett litet antal av dessa flygplan byggts och en liten serieproduktion av Be-4 startade i Krasnoyarsk. Tekniska data: Maxhastighet: 356 km/h, maximalt tak 8100 m, maximal räckvidd: 1150 km, beväpning: fast - två 7,62 mm ShKAS-kulsprutor, upphängda - upp till 400 kg bomber.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat
...
Tillagd i katalogen: 6.4.2006
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: HGW Models
Produktkod: HGW272013
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.61 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

78.46 SEK eller 4400 poäng

Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4106
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.90 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: HGW Models
Produktkod: HGW272006
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.61 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4107
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.90 SEK eller 4100 poäng

Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4108
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.90 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72047
Tillgänglighet: tillgänglig!

147.38 SEK eller 8300 poäng

Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMAL4109
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.90 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P7223
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.44 SEK eller 5200 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.03 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: HGW Models
Produktkod: HGW272014
Tillgänglighet: 2-8 veckor

59.61 SEK eller 3400 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Model-Kom
Produktkod: MDK2-2020
Tillgänglighet: tillgänglig!

190.72 SEK eller 9500 poäng