Print Scale

NEW! Print Scale 48-186 Bell AH-1 Cobra Part 1

Bell AH-1 Cobra Part 1 - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-186
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 20.5.2021
108.94 SEK eller 7300 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkarePrint Scale
ProduktkodPRI-48-186
Vikt:0.01 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:12.2.2021
TagsBell-AH-1-Cobra US-National-Insignia

1. Bell AH-1W Super Cobra (209) Reg.: 165369. MSN: 26369. Code: SM-23 Location & Date.El Centro - NAF (NJK / KNJK) California, USA - February 19, 2015.
2. AH-1W Lot.I Super Cobra Unit: HMLA-169 Vipers, USMC. Serial: 140 (BuNo.162535).
3. AH-1W. Unit: USMC. Serial: 237. During Operation Desert Storm, this USMC AH-1W was armed with 70mm rockets and TOW missiles. Special engine inlet (liters protected the engines from abrasive sand).

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Bell AH-1 Cobra Part 1
Tillagd i katalogen: 12.2.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-148
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.94 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-147
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.94 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-195
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.68 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-192
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.68 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-190
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.68 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-0003-48
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.54 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-0002-48
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.54 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-138
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.94 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-108
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-137
Tillgänglighet: tillgänglig!

129.23 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-116
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.06 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-48-115
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.06 SEK eller 7500 poäng