Haliñski

Haliñski KA-SET-1-2-2019 Bf 110G-4/R8

Bf 110G-4/R8 - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-1-2-2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
522.72 SEK eller 35200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-KA-SET-1-2-2019
Vikt:0.33 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:21.6.2019
TagsMe-110

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Model samolotu Messerschmitt Bf 110G-4/R8, to zupe³nie nowe opracowanie, z oddzielnymi powierzchniami sterowymi, szczegó³owo odwzorowan± kabin± za³ogi i takimi¿ lukami podwozia. Na zeszyt sk³ada siê 8 arkuszy B4 z czê¶ciami kolorowymi, 4 arkusze B4 z elementami szkieletu i szablonami oraz 15 arkuszy z instrukcj± i opisem budowy.

Messerschmitt Bf-110 to niemiecki, dwusilnikowy, ciê¿ki myœliwiec o konstrukcji metalowej z usterzeniem podwójnym. Jako jednostki napêdowe stosowano silniki Junkers Jumo 210Ga, Daimler-Benz DB 601B-1, Daimler-Benz DB 601F, Daimler-Benz DB 605B-1 o mocy od 700KM do 1475KM. Pierwszy prototyp Bf-110 wzbi³ siê w powietrze w maju 1936 roku. Pierwsz¹ masow¹ produkowan¹ wersj¹ Bf-110 by³a wersja C, której produkcja ruszy³a w 1939 roku. Wersja C by³a traktowana jako ciê¿ki myœliwiec i spisa³a siê œrednio w kampanii wrzeœniowej, ale o wiele lepiej w kampanii francuskiej. Jednak za ciê¿ki i za wolny Bf-110 poniós³ spore straty w Bitwie o Angliê co sprawi³o, ¿e by³ systematycznie przesuwany do jednostek obrony Rzeszy jako nocny myœliwiec, co ostatecznie doprowadzi³o do powstania wersji G i H. By³y one wykorzystywane w³aœnie jako myœliwce nocne i przechwytuj¹ce przeciwko alianckim wyprawom bombowym. W po³¹czeniu z radarem pok³adowym (np. FuG 202 lub FuG220) Bf-110 stawa³ siê bardzo groŸnym przeciwnikiem dla brytyjskich bombowców. W toku produkcji powsta³o ok.5800 egzemplarzy tego samolotu. Dane techniczne (wersja Bf-110C): d³ugoœæ: 12,3m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 16,3m, wysokoœæ: 3,3m, prêdkoœæ maksymalna: 560km/h, prêdkoœæ wznoszenia: m/s, zasiêg maksymalny: 2410km, pu³ap maksymalny 10500m, uzbrojenie: sta³e- 5 karabinów maszynowych kal.7,92mm oraz 2 dzia³ka MG FF kal.20mm .
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Bf 110G-4/R8
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistan



Om produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 21.6.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-Wheels-19
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.01 SEK eller 5700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu2132
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.28 SEK eller 19900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu11145
Tillgänglighet: tillgänglig!

398.66 SEK eller 25500 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-1-2-2019
Tillgänglighet: tillgänglig!

335.46 SEK eller 22600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2794
Tillgänglighet: tillgänglig!

301.65 SEK eller 20300 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-5-6-2004
Tillgänglighet: tillgänglig!

194.24 SEK eller 13100 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: ¦wiat z kartonu
Produktkod: SZK055
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.58 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-SET-5-6-2004
Tillgänglighet: tillgänglig!

306.86 SEK eller 20600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM32056
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.12 SEK eller 2400 poäng