Owl Models

NEW! Owl Models DS72076 Blenheim Mk I NF Part I

Blenheim Mk I NF Part I - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72076
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 1.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
31.77 SEK eller 2200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareOwl Models
ProduktkodOWLDS72076
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:17.9.2021
TagsBristol-Blenheim British-Insignia

Brytyjskie Si³y Powietrzne s± uznawane za jedne z najstarszych na ¶wiecie, zosta³y bowiem sformowane w 1912 r. pod nazw± Royal Flying Corps (w skrócie: RFC), a od 1918 r. przyjê³y nazwê obowi±zuj±c± do chwili obecnej – Royal Air Force (RAF). Jako oznaczenie przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) stosowano od samego pocz±tku roundelle (ang. rondel), który jednak na przestrzeni XX wieku ewoluowa³. Pocz±tkowo, przed 1914 r., by³ on z³o¿ony z bia³ego ko³a obwiedzionego czerwon± obwódk±. Od 1915 do 1929 r. stosowano ju¿ jednak roundelle z³o¿ony z czerwonego ko³a umieszczonego w centrum, do którego ¶ci¶le przylega³y dwa okrêgi o barwach bia³ej i niebieskiej, z których ten ostatni by³ najwiêkszej ¶rednicy. Warto dodaæ, ¿e pojawia³y siê ró¿ne warianty tego roundelle na przyk³ad: w barwach niebieskiej i czerwonej (stosowano w lotnictwie bombowym w latach 1918-1919 oraz po 1923 r.) czy te¿ roundelle dodatkowo obwiedziony z³ot± obwódk± (stosowany w latach 1937-1942). W okresie II wojny ¶wiatowej jako roundelle maszyn RAF czêsto stosowano rondel tzw. Typu C o proporcjach 3:4:8 o barwach czerwonej, bia³ej i niebieskiej (w u¿ytku od 1942 r. do 1947 r.) oraz rondel tzw. Typu C.1 o proporcjach 3:4:8:9 o barwach czerwonej, bia³ej, niebieskiej i z³otej stosowany w latach 1942-1945. Czêsto u¿ywany te¿ rondel (tzw. Typ B) o proporcjach 2:5 o barwach czerwonej i niebieskiej, który stosowano de facto ju¿ od okresu miêdzywojennego. Natomiast jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) w okresie II wojny ¶wiatowej najczê¶ciej u¿ywano oznaczenia w kszta³cie prostok±ta zbudowanego z pionowych pasów o barwach czerwonej, bia³ej i niebieskiej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Blenheim Mk I NF Part I
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 1.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
torsdag, 9.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.9.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72078
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.77 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72073
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.77 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Owl Models
Produktkod: OWLDS72072
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.77 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-72-100
Tillgänglighet: tillgänglig!

182.28 SEK eller 12700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM73003
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.32 SEK eller 4000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM73001
Tillgänglighet: tillgänglig!

95.63 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM73002
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.32 SEK eller 4000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch72163
Tillgänglighet: tillgänglig!

75.35 SEK eller 5300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Profimodeller
Produktkod: PFM-72002
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.03 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: DKdecals
Produktkod: DKD72069
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.46 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: DKdecals
Produktkod: DKD72065
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.93 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: DKdecals
Produktkod: DKD72097
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.98 SEK eller 10800 poäng