Zvezda

Zvezda 7019 Boeing 737-800

Boeing 737-800 - Image 1
Skala: 1:144
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve7019
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
225.19 SEK eller 15200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareZvezda
Produktkodzve7019
Vikt:0.36 kg
Ean:4600327070197
Skala1:144
Tillagd i katalogen:20.4.2017
TagsBoeing-737

Boeing 737 jest dwusilnikowym, w±skokad³ubowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim krótkiego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji amerykañskiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki Pratt and Whitney JT8D albo CFM International CFM56. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1967 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1968 roku i trwa nadal. Boeing 737 jest najczê¶ciej w historii zamawianym samolotem pasa¿erskim, a do po³owy 2017 roku powsta³o a¿ 9486 egzemplarzy tego samolotu! Samolot tego typu powsta³ jako odpowied¼ koncernu Boeing na zapotrzebowanie zg³aszane przez amerykañskie linie lotnicze na now± maszyn± pasa¿ersk± cechuj±c± siê niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto, zastosowano w nim uk³ad siedzeñ „2x3”, tzn. w kabinie pasa¿erskiej pojawi³y siê dwa rzêdy po 3 siedzenia, co pozwala³o przewie¼æ wiêksz± liczb± pasa¿erów. W toku produkcji seryjnej powsta³y kilka g³ównych wersji rozwojowych tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³ Boeing 737-100, szybko jednak wprowadzono do u¿ytku model Boeing 737-200 w którym poprawiono osi±gi i w³a¶ciwo¶ci aerodynamiczne. W modelach Boeing: 737-600, 737-700 oraz 737-800, które pojawi³y siê pod koniec lat 90. XX wieku zastosowano najnowocze¶niejsz± awionikê z kokpitem w uk³adzie glass cockpit oraz wy¶wietlacze LCD zamiast zegarów analogowych. Jedn± z najnowszych wersji jest Boeing 737-900, który zosta³ oblatany w 2000 roku. Poprawiono w nim aerodynamikê i zmieniono kszta³t skrzyde³, dziêki czemu poprawie uleg³ zasiêg. Zale¿nie od wersji Boeing 737 mo¿e wzi±æ na pok³ad od 104 do 215 pasa¿erów.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Boeing 737-800
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 4 st.
måndag, 19.4.2021

> mer än 4 st.
tisdag, 20.4.2021

GLS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

UPS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 27.4.2021
-
torsdag, 29.4.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.4.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:144
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-14853
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.64 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-14852
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.22 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-14410
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.51 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN144001
Tillgänglighet: tillgänglig!

58.75 SEK eller 4000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:144
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve7026
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.19 SEK eller 15200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: KARAYA
Produktkod: KAR-D144-08
Tillgänglighet: tillgänglig!

111.54 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has10740
Tillgänglighet: tillgänglig!

169.02 SEK eller 11400 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has10737
Tillgänglighet: tillgänglig!

160.43 SEK eller 10800 poäng

Skala: 1:50
Tillverkare: MPM Model
Produktkod: MMM3-2018
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.38 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve7027
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.19 SEK eller 15200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Eastern Express
Produktkod: EEX14415-2
Tillgänglighet: tillgänglig!

434.29 SEK eller 29200 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has10839
Tillgänglighet: tillgänglig!

387.48 SEK eller 26100 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has10735
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.92 SEK eller 11600 poäng