Mirage-Hobby

Mirage-Hobby 352012 Bofors 37mm Anti-Tank Gun

Bofors 37mm Anti-Tank Gun - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir352012
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
53.28 SEK eller 3600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMirage-Hobby
Produktkodmir352012
Vikt:0.15 kg
Ean:5901461352125
Skala1:35
Tillagd i katalogen:7.4.2005
TagsBofors-40mm-AA
Armata przeciwpancerna wz. 36 to polska wersja szwedzkiej armaty przeciwpancernej kal. 37 mm firmy Bofors. Do¶wiadczenia z walk w 1939r. pokaza³y, i¿ armata ta by³a broni± bardzo skuteczn±. Niewielkie wymiary pozwala³y na szybkie i ³atwe ukrycie dzia³ka, za¶ si³a ognia by³a wystarczaj±ca, by zniszczyæ wszystkie typy czolgow bior±cych udzia³ w agresji na Polskê. Armata ta przebija³a pancerz 40 mm z odleg³o¶ci 100 m. Niska masa armaty powodowa³a, i¿ by³a ona niezwykle mobilna. Te zalety spowodowa³y, i¿ broñ ta cieszy³a siê u ¿o³nierzy polskich bardzo dobr± reputacj±. Niestety rok 1939 by³ jednym z ostatnich, w których armata ta prezentowa³a du¿± warto¶æ bojow±. Kolejne modele czo³gów by³y coraz wiêksze, coraz lepiej opancerzone i czas ma³okalibrowych dzia³ek przeciwpancernych bieg³ ku koñcowi.

Pobierz katalog produktów Mirage Hobby formacie PDF

Bofors wz.36 (pe³na nazwa: armatka 37 mm wz. 36 albo 37 mm Bofors L/45/M) to polska armata przeciwpancerna kal. 36 mm, produkowana na szwedzkiej licencji z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Masa w³asna broni wynosi³a 930 kilogramów, przy d³ugo¶ci lufy rzêdu 166,5 centymetra. Przy dobrze wyszkolonej za³odze szybkostrzelno¶æ armaty dochodzi³a do 10 strza³ów na minutê. Maksymalna dono¶no¶æ dochodzi³a do ok. 7000 metrów. Armata Bofors wz.36 zosta³a przyjêta na uzbrojenie Wojska Polskiego w 1936 roku jako podstawowa bron przeciwpancerna pododdzia³ów piechoty i kawalerii. Broñ cechowa³a siê wieloma zaletami. Przede wszystkimi by³a niewielkich rozmiarów co wydatnie u³atwia³o jej transport oraz maskowanie w warunkach polowych. By³ te¿ stosunkowo lekka. Mog³a te¿ z dystansu 100 metrów przebiæ pancerz o grubo¶ci do 40 mm, co w warunkach kampanii wrze¶niowej 1939 roku okaza³o siê wynikiem co najmniej dobrym. W okresie miêdzywojennym armata Bofors wz.36 cieszy³a siê bardzo dobr± opini± w Wojsku Polskim, a jej dokonania w kampanii wrze¶niowej tak¿e potwierdzi³y jej wysok± skuteczno¶æ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Bofors 37mm Anti-Tank Gun
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
fredag, 14.5.2021

3 - 22 st.
onsdag, 19.5.2021

> mer än 22 st.
fredag, 21.5.2021

GLS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

3 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.5.2021
-
fredag, 28.5.2021

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.5.2021
-
tisdag, 1.6.2021

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

3 - 22 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.5.2021
-
fredag, 28.5.2021

> mer än 22 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.5.2021
-
tisdag, 1.6.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.4.2005
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A047
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A048
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A068
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.69 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A059
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A039
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A025
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A016
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A015
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A101
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A026
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.19 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A108
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir835061
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: First to Fight
Produktkod: FTFPL025
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.79 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: First to Fight
Produktkod: FTFPL069
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.79 SEK eller 4900 poäng