Haliñski

Haliñski KA-SET-1-2008 Brewster B-239 Buffalo

Brewster B-239 Buffalo - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-1-2008
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 15.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
265.24 SEK eller 17800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-KA-SET-1-2008
Vikt:0.17 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:8.11.2016
TagsBrewster-F2A-Buffalo

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Brewster B-239 by³ fiñski samolot my¶liwski produkcji amerykañskiej w uk³adzie ¶redniop³ata z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1937 roku, a maszyna wesz³a do linii w fiñskich si³ach powietrznych w 1939 roku. Napêd zapewnia³ najczê¶ciej pojedynczy silnik Wright R-1820-40 Cyclone o mocy 1200 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych Browning M2 kal. 12,7 mm.

Pierwotnie Brewster B-239 zosta³ zaprojektowany na potrzeby US Navy, jako Brewster F2A-1, w celu zast±pienia dwup³atowych maszyn Grumman F3F. Jednak stosunkowo szybko zosta³ odsprzedany przez US Navy lotnictwu fiñskiemu. Powód tej decyzji wynika³ z faktu, ¿e amerykañska marynarka wojenna liczy³a na szybkie otrzymanie nowszej wersji maszyny, jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e do linii mia³y niebawem wej¶æ my¶liwce Grumman F4F Wildcat. Dostarczone do Finlandii samoloty nosi³y oznaczenie B-239E i w sumie trafi³o do tego kraju 44 maszyn tego typu. Otrzyma³y te¿ ju¿ nowe wersje silników Wright Cyclone o mocy 1200 KM oraz opancerzenie kabiny pilota. Usuniêto z nich równie¿ wszelkiego typu oprzyrz±dowanie niezbêdne do s³u¿by na lotniskowcach. Samoloty tego typu nie zosta³y u¿yte w toku Wojny Zimowej (1939-1940), ale na szerok± skalê u¿yto ich w toku tzw. Wojny Kontynuacyjnej (1941-1944) w toku której doczeka³ siê opinii niezawodnego, zwrotnego i wytrzyma³ego my¶liwca, wykazuj±c w starciach z maszynami sowieckimi ¶wietne statystyki zestrzeleñ. Co ciekawe, pozostawa³y one na wyposa¿eniu fiñskich si³ powietrznych a¿ do 1948 roku!

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Brewster B-239 Buffalo
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 15.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 22.6.2021
-
torsdag, 24.6.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.6.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 8.11.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-1-2008
Tillgänglighet: tillgänglig!

167.98 SEK eller 11300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby 2000
Produktkod: HBD72011
Tillgänglighet: tillgänglig!

164.08 SEK eller 11000 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM14456
Tillgänglighet: tillgänglig!

283.45 SEK eller 19100 poäng