Haliñski

Haliñski MM-1-2-2005 British battleship King George V

British battleship King George V - Image 1
Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-1-2-2005
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
686.56 SEK eller 46200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-MM-1-2-2005
Vikt:0.78 kg
Ean:9771233687054
Skala1:200
Tillagd i katalogen:27.12.2006
TagsKing-George
Scale: 1:200

HMS King George V by³ brytyjskim pancernikiem pod którego stêpkê po³o¿ono w 1937 r., wodowano w lutym 1939 r., a wcielono do s³u¿by w brytyjskiej marynarce wojennej (ang. Royal Navy) w grudniu 1940 roku. Ca³kowita d³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 227,2 m, szeroko¶æ 31,4 m, a wyporno¶æ pe³na – 42.900 ton. Prêdko¶æ maksymalna pancernika King George V oscylowa³a wokó³ 28 wêz³ów. G³ówne uzbrojenie w chwili wodowania stanowi³o 10 dzia³ kal. 356 mm w dwóch wie¿ach po cztery dzia³a oraz jednej wie¿y podwójnej. Uzbrojenie dodatkowe to 16 dzia³ kal. 133 mm oraz 64 podwójne dzia³ka przeciwlotniczych kal. 40 mm.

HMS King George V by³ pierwszym z piêciu pancerników typu o tej samej nazwie – tj. King George V. Pancerniki tego typu by³y pierwszymi, po 1918 roku, w których brytyjscy konstruktorzy nie musieli ju¿ zwracaæ uwagi na trakty rozbrojeniowe, a zw³aszcza trakt londyñski z 1930 roku. By³y te¿ budowane do planowanych staræ z pancernikami w³oskimi n Morzu ¦ródziemnym, niemieckimi na Morzu Pó³nocnym i – zw³aszcza – japoñskimi na Dalekim Wschodzie. W efekcie powsta³y okrêty o silnym uzbrojeniu artyleryjskim, zw³aszcza artylerii ¶redniej, a przede wszystkim potê¿nym opancerzeniu. Pancernik HMS King George V zosta³ zbudowany w stoczni Vickers-Armstrong w Newcastle. Od marca 1941 roku s³u¿y³ w Home Fleet, a w maju tego roku – wraz z bli¼niaczym Prince of Wales – zosta³ skierowany do walki z niemieckim pancernikiem Bismarck, walnie przyczyniaj±c siê do jego zatopienia. Od grudnia 1941 r. do pocz±tku 1943 r. s³u¿y³ na pó³nocnym Atlantyku os³aniaj±c konwoje zmierzaj±ce do Archangielska i Murmañska w ZSRR. W maju 1943 r. do³±czy³ do brytyjskiej Floty Morza ¦ródziemnego i w lipcu os³ania³ inwazjê na Sycyliê. Od pa¼dziernika 1944 roku s³u¿y³ na Pacyfiku, walcz±c z flot± japoñsk± na akwenach Azji Po³udniowo-Wschodniej. HMS King George V zosta³ te¿ wytypowany do wziêcia udzia³u w uroczysto¶ci podpisania kapitulacji Japonii w Zatoce Tokijskiej 2 wrze¶nia 1945 roku. W 1946 r. zosta³ przeniesiony do rezerwy, a w 1957 r. definitywnie wycofano ze s³u¿by.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: British battleship King George V
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.12.2006
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-PE-1-2-2005
Tillgänglighet: tillgänglig!

403.08 SEK eller 27100 poäng

Tillverkare: Profile Morskie
Produktkod: PME-136
Tillgänglighet: tillgänglig!

87.09 SEK eller 5900 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-SET-1-2-2005
Tillgänglighet: tillgänglig!

1097.48 SEK eller 73800 poäng

-12%

Skala: 1:1200
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05161
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.62 SEK 99.84 SEK
eller 7600 poäng

-12%

Skala: 1:1200
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev65161
Tillgänglighet: tillgänglig!

259.52 SEK 228.31 SEK
eller 17500 poäng