White Stork Miniatures

White Stork Miniatures F72015 British soldiers in North Africa

British soldiers in North Africa - Image 1
Skala: 1:72
Produktkod: WSM-F72015
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
110.58 SEK eller 7200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareWhite Stork Miniatures
ProduktkodWSM-F72015
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:24.5.2021
TagsBritish-World-War-II-Infantry

W toku II wojny ¶wiatowej British Army sformowa³o w sumie 43 dywizje piechoty (ang. Infantry division). W chwili rozpoczêcia wojny etat dywizji liczy³ ok. 13.800 oficerów i ¿o³nierzy, natomiast w 1944 r. liczba ta wzros³a do ok. 18.300 ludzi. Ta znaczna zmiana w etacie wynika³a przede wszystkim ze wzrostu ró¿nego rodzaju pododdzia³ów wsparcia, a nie zwiêkszenia liczby samych piechurów. W 1944 r. brytyjska dywizja piechoty sk³ada³a siê z trzech brygad piechoty, z których ka¿da posiada³a w³asn± kwaterê, pluton sztabowy, 3 bataliony piechoty, pododdzia³y in¿ynieryjne. Warto dodaæ, ¿e pojedynczy batalion piechoty posiada³ ok. 780 oficerów i ¿o³nierzy oraz posiada³ liczne jednostki wsparcia (np. pluton mo¼dzierzy czy pluton rozpoznawczy). W sk³adzie dywizji znajdowa³a siê równie¿ de facto brygada artylerii z piêcioma pu³kami artylerii (w tym jednym ppanc i jednym plot), batalion karabinów maszynowych i mo¼dzierzy oraz pododdzia³y rozpoznania, ³±czno¶ci czy saperów. Istotnym elementem zwiêkszaj±cym mobilno¶æ brytyjskiej dywizji piechoty by³o jej pe³en zmotoryzowanie. Podstawow± broñ strzeleck± brytyjskiego piechura by³ karabin Lee Enfield No.1 albo No.4. Jako broñ maszynow± wykorzystywano miêdzy innymi pistolety maszynowe Sten, rêczne karabiny maszynowe Bren czy Kariny maszynowe Vickers. Najczê¶ciej stosowan± broni± przeciwpancern± by³ armaty 2- i 6-funtowe kal. 40 i 57 mm, a pó¼niej tak¿e armaty 17-funtowe kal. 76 mm. Z kolei podstawowym uzbrojeniem artylerii polowej by³a bardzo udana haubica Ordnance QF 25-pounder.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: British soldiers in North Africa
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 5 st.
fredag, 21.1.2022

> mer än 5 st.
tisdag, 8.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 11.2.2022
-
onsdag, 16.2.2022

Rek

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 15.2.2022
-
måndag, 21.2.2022

Fedex Economy

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 11.2.2022
-
onsdag, 16.2.2022

Fedex International Priority

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.2.2022
-
fredag, 11.2.2022

UPS

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 11.2.2022
-
måndag, 14.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 24.5.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T72091
Tillgänglighet: tillgänglig!

170.19 SEK eller 11100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hauler
Produktkod: HAU-H72021
Tillgänglighet: på begäran

79.98 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

260.39 SEK eller 17000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.63 SEK eller 2500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6174
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.88 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr49604
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.73 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6056
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.94 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6166
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.88 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6226
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.88 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Royal Model di R. Reale
Produktkod: RLM910
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.35 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6118
Tillgänglighet: tillgänglig!

636.25 SEK eller 41500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-WW2-250
Tillgänglighet: på begäran

202.94 SEK eller 13200 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35223
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.58 SEK 107.66 SEK
eller 7100 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx02718V
Tillgänglighet: tillgänglig!

130.72 SEK eller 8500 poäng

-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-35147
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK 164.28 SEK
eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35046
Tillgänglighet: tillgänglig!

314.09 SEK eller 20500 poäng