Model Maker Decals

Model Maker Decals D144111 C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling

C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling - Image 1
Skala: 1:144
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D144111
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
73.80 SEK eller 5200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareModel Maker Decals
ProduktkodMMD-D144111
Vikt:0.01 kg
Skala1:144
Tillagd i katalogen:30.11.2018
TagsPoland-Insignia Lockheed-C-130-Hercules

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 25.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.11.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:144
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D144023
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.91 SEK eller 1700 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D144082
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D144005
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.92 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN144013
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN144004
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.11 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Vinci
Produktkod: VIN144014
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.61 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Print Scale
Produktkod: PRI-144-012
Tillgänglighet: på begäran

82.53 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Toro Model
Produktkod: TOR35D47
Tillgänglighet: tillgänglig!

96 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72167
Tillgänglighet: tillgänglig!

110.47 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D48167
Tillgänglighet: tillgänglig!

159.85 SEK eller 11200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Toro Model
Produktkod: TOR35D73
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.74 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Toro Model
Produktkod: TOR72D56
Tillgänglighet: tillgänglig!

58.58 SEK eller 4100 poäng