U-Star

U-Star 90031 Clip Holder

Clip Holder - Image 1
Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90031
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 3.1.2022
47.76 SEK eller 3100 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareU-Star
ProduktkodUST90031
Vikt:0.05 kg
Tillagd i katalogen:24.11.2017
TagsPainting-station

Pojedyncza podk³adka (stojak) na zaciski (klamerki) modelarskie, wykonana ze styropianu. Liczy sobie ok. 160 mm d³ugo¶ci, ok. 110 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu ok. 30 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów, natomiast mo¿e wymagaæ dodatkowego osadzenia na pod³o¿u przy malowaniu du¿ych i bardzo du¿ych czê¶ci modeli plastikowych. Wykorzystany materia³ sprawia równie¿, ¿e nie wymaga równie¿ specjalnie nawiercanych otworów. W po³±czeniu ze specjalistycznymi klipsami, takimi jak chocia¿by Clip Kit 20 in 1 nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowana podk³adka, w po³±czeniu z klipsami modelarskimi, mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 11 in 1, Model Clip 7 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Clip Holder
Tillagd i katalogen: 24.11.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90150
Tillgänglighet: otillgänglig

185.49 SEK eller 12100 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90029
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.93 SEK eller 9900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90028
Tillgänglighet: otillgänglig

92.33 SEK eller 6000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90151
Tillgänglighet: otillgänglig

133.40 SEK eller 8700 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74522
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.77 SEK 254.24 SEK
eller 16600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19502
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7600
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.70 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7000
Tillgänglighet: tillgänglig!

1119.51 SEK eller 73000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgänglighet: tillgänglig!

475.17 SEK eller 31000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ01
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-AC1
Tillgänglighet: tillgänglig!

192.74 SEK eller 12600 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR546
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.56 SEK eller 6900 poäng