U-Star

U-Star 90029 Clip Kit 13 in 1

Clip Kit 13 in 1 - Image 1
Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90029
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
151.93 SEK eller 9900 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareU-Star
ProduktkodUST90029
Vikt:0.15 kg
Tillagd i katalogen:11.8.2017
TagsExtra-hands Painting-station Clip

Zestaw z³o¿ony z pojedynczej podk³adki (stojaka), 6 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w dwóch wielko¶ciach oraz 6 patyczków do malowania, tak¿e w dwóch wielko¶ciach. Prezentowany zestaw jest dedykowany przede wszystkim do malowania figurek oraz modeli plastikowych. Wchodz±ca w jego sk³ad podk³adka jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fabrycznie nawierconymi otworami o ¶rednicy dopasowanej do zacisków z zestawu. Liczy sobie ok. 150 mm szeroko¶ci, 100 mm d³ugo¶ci, przy grubo¶ci rzêdu ok. 20 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ oraz masê zachowuje siê bardzo stabilnie, przy malowaniu zw³aszcza ma³ych i ¶rednich elementów. Natomiast wszystkie zaciski oraz patyczki zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze jasnozielonym i licz± sobie od ok. 65 mm do ok. 75 mm wysoko¶ci. Pomimo zastosowanego materia³u cechuj± siê niez³± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Co wiêcej, patyczki posiadaj± dwie ró¿ne koñcówki: w kszta³cie walca o stopniowanej ¶rednicy oraz kuli. Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, elementy omawianego zestawu stosunkowo ³atwo utrzymaæ w czysto¶ci. Prezentowane narzêdzie modelarskie nadaje siê przede wszystkim do realizowania ró¿nych zadañ zwi±zanych z malowaniem – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z niewielkimi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek albo ich elementami na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego, jak równie¿ do pracy z elementami fototrawionymi.  Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Model Clamps albo Stojak do malowania

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Clip Kit 13 in 1
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 1 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 3.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 11.8.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90030
Tillgänglighet: otillgänglig

114.61 SEK eller 7500 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7600
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.70 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR546
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.56 SEK eller 6900 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74522
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.77 SEK 254.24 SEK
eller 16600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19502
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7000
Tillgänglighet: tillgänglig!

1119.51 SEK eller 73000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgänglighet: tillgänglig!

475.17 SEK eller 31000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ01
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-AC1
Tillgänglighet: tillgänglig!

192.74 SEK eller 12600 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-As1
Tillgänglighet: tillgänglig!

346.30 SEK eller 22600 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09914
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.78 SEK eller 4500 poäng