Alpine Miniatures

Alpine Miniatures 35003 Cold War Soviet Tanker

Cold War Soviet Tanker - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35003
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 25.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
151.07 SEK eller 10200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAlpine Miniatures
ProduktkodALP-35003
Vikt:0.01 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:9.4.2018
TagsRussian-Cold-War-Tank-Crew

W chwili zakoñczenie II wojny ¶wiatowej Armia Czerwona, która niebawem (w 1946 r.) zostanie przemianowana na Armiê Radzieck±, posiada³a ok. 9,8 miliona ludzi sformowanych w ok. 500 dywizji ró¿nego typu. Liczba ta zosta³a stosunkowo szybko zredukowana, jednak w okresie Zimnej Wojny (1945-1991) liczebno¶æ ca³o¶ci radzieckich si³ zbrojnych waha³a siê od ok. 2,8 do ok. 5,3 miliona ludzi. W po³owie lat 80. XX wieku, a zatem w toku wojny w Afganistanie, radzieckie wojska l±dowe liczy³y ok. 210 dywizji, z czego a¿ ok. 40-50 dywizji stanowi³y dywizje pancerne (w radzieckiej nomenklaturze – dywizje czo³gowe), z³o¿one z ¿o³nierzy poborowych. Dywizja pancerna liczy³a trzy pu³ki czo³gów, jeden pu³k piechoty zmechanizowanej, pu³k artylerii samobie¿nej oraz liczne jednostki wsparcia. W¶ród tych ostatnich miêdzy innymi: jednostki saperskie, ³±czno¶ci czy rozpoznania chemicznego oraz silne pododdzia³y obrony przeciwlotniczej. Podstawowym uzbrojeniem sowieckiej dywizji pancernej by³y rzecz jasna czo³gi. W¶ród nich mo¿na wskazaæ tak udane konstrukcje jak T-54/T-55, T-72 czy T-80, które czêsto w chwili wprowadzania do linii by³y bardzo nowoczesnymi maszynami. Warto te¿ pamiêtaæ o skomplikowanym, ale wysoce innowacyjnym T-64, który nigdy nie by³ eksportowany – nawet do krajów Uk³adu Warszawskiego. Przyjmuje siê, ¿e ok. 1990 r. w Armii Radzieckiej znajdowa³o siê ok. 55.000 ró¿nego typu czo³gów w ró¿nym stanie technicznym i gotowo¶ci mobilizacyjnej. Warto dodaæ, ¿e sowieckie  dywizje pancerne w toku Zimnej Wojny by³y szkolone przede wszystkim do pe³noskalowego konfliktu z NATO, a za najbardziej prawdopodobny rejon dzia³añ uznawano Europê Zachodni±. W takim konflikcie zak³adano, ¿e postêpy dywizji czo³gowej bêd± wynosiæ od 80 do 100 kilometrów w ci±gu pierwszych 3 dni operacji.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Cold War Soviet Tanker
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 25.2.2021

> mer än 1 st.
måndag, 24.5.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.3.2021
-
måndag, 8.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.5.2021
-
onsdag, 2.6.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.3.2021
-
måndag, 8.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.5.2021
-
onsdag, 2.6.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 4.6.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 9.4.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A021
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

-8%

Skala: 1:35
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6423
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.79 SEK 54.84 SEK
eller 4000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna37063
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.10 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm35601
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.65 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00433
Tillgänglighet: tillgänglig!

78.77 SEK eller 5300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna37053
Tillgänglighet: tillgänglig!

121.16 SEK eller 8200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Djiti's production
Produktkod: DJI-35069
Tillgänglighet: på begäran

102.70 SEK eller 6900 poäng