Collectible Ukrainian Models 120-007-02 Crimean Tatar

Crimean Tatar - Image 1
Skala: 120mm
Produktkod: CUM120-007-02
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 2.3.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
275.65 SEK -60% 109.98 SEK eller 18500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareCollectible Ukrainian Models
ProduktkodCUM120-007-02
Vikt:0.12 kg
Skala120mm
Tillagd i katalogen:27.3.2019
TagsTatar-Cavalry

Tatarzy to w swej istocie ludy tureckie, które osiad³y na terenach wschodniej Europy oraz pó³nocnej Azji. Od XIV wieku w przewa¿aj±cym stopniu przyjêli islam sunnicki, jako swoj± religiê. Wojskowo¶æ Tatarów opiera³a siê przede wszystkim na wykorzystaniu lekkiej kawalerii, szybko¶ci dzia³ania i podstêpu. Do koñca XV wieku Tatarzy stosowali na szerok± skalê uzbrojenie ochronne (zw³aszcza zbroje lamelkowe), ³uki refleksyjne oraz szable. Byli te¿ w stanie wystawiæ jazdê ciê¿k±. Z czasem jednak (w XVI-XVII wieku), ich uzbrojenie uleg³o zdecydowanemu uproszczeniu i zubo¿eniu. Przede wszystkim jedynie zamo¿ni byli w stanie pozwoliæ sobie na ³uk refleksyjny (o znacznej zreszt± sile penetruj±cej) albo szablê. Czêsto natomiast stosowano arkany oraz tzw. mas³aki (ki¶cienie). Ze wzglêdu na stosunkowe s³abe uzbrojenie kawaleria tatarska unika³a staræ z regularnym wojskiem w otwartym polu i koncentrowa³a siê na grabie¿y, zdobywaniu ³upów oraz jasyru. Gdy jednak do walki zosta³a zmuszona - walczy³a dzielnie i z du¿± zajad³o¶ci±. Stosowa³a tez umiejêtnie pozorowane ucieczki i manewry na skrzyd³a przeciwnika.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Crimean Tatar
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 2.3.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.3.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 54mm
Tillverkare: M-Model
Produktkod: MMO32131
Tillgänglighet: tillgänglig!

183.32 SEK eller 12300 poäng