Aires

Aires 7087 Daimler Benz DB 605A/B

Daimler Benz DB 605A/B - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7087
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
44.87 SEK eller 3100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAires
Produktkodair7087
Vikt:0.05 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:23.2.2007
TagsME-109 Daimler-Benz-DB-605 Me-110 Me-210
Silnik Daimler Benz DB 605A/B

Daimler-Benz DB 605 by³ niemieckim silnikiem lotniczym z okresu II wojny ¶wiatowej wyprodukowanym przez zak³ady Daimler-Benz AG. Po raz pierwszy zosta³ przetestowany w 1940 roku. Silnik - w wersji DB 605 AM - mia³ masê 756 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 35,7 litrów. Szacuje siê, ¿e w okresie 1942-1945 powsta³o ok. 42.400 egzemplarzy tego silnika lotniczego.

Daimler-Benz DB 605 by³ 12-cylindrowym silnikiem widlastym, zbudowanym w uk³adzie odwróconego V12, ch³odzonym ciecz±. Silnik zosta³ opracowany w oparciu o bardzo udany silnik DB 601. W stosunku do swego pierwowzoru wykorzystywa³ jednak znacznie mocniejsz± turbosprê¿arkê, by³ te¿ w stanie pracowaæ na wy¿szych obrotach, jak równie¿ zwiêkszeniu uleg³a jego masa oraz pojemno¶æ skokowa. Zwiêkszono te¿ ¶rednice cylindrów. Zmiany te doprowadzi³y do wzrostu maksymalnej, a od chwili wej¶cia do produkcji seryjnej silnik Daimler-Benz DB 605 by³ udoskonalany, co owocowa³o dalszym wzrostem mocy. Przyk³adowo w wersji DB 605 A wynosi³a ona 1475 KM, w wersji DB 605 DB  dochodzi³a na do 1800-1850 KM, a w modelu DB 605 DC osi±gnê³a 2000 KM. Silnik Daimler-Benz DB 605 pos³u¿y³ jako jednostka napêdowa dla kilku niemieckich samolotów doby II wojny ¶wiatowej. Przede wszystkim napêdza³ takie maszyny jak na przyk³ad: Messerschmitta Me-109 w wersjach G oraz K , my¶liwca Me-110 G oraz Me-210. Warto dodaæ, ¿e silnik tego typu by³ wykorzystywany tak¿e w konstrukcjach w³oskich (np. Fiat G.55) czy szwedzkim Saabie J-21. 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Daimler Benz DB 605A/B
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 28.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 23.2.2007
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: KARAYA
Produktkod: KAR-E7203
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.32 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7291
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.52 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu648465
Tillgänglighet: tillgänglig!

285.44 SEK eller 19100 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Aires
Produktkod: air2007
Tillgänglighet: tillgänglig!

180.05 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu632025
Tillgänglighet: tillgänglig!

395.43 SEK eller 26400 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Aires
Produktkod: air2017
Tillgänglighet: tillgänglig!

471.38 SEK eller 33100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu648441
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

285.44 SEK eller 19100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu648250
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

254.01 SEK eller 17000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu648406
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

285.44 SEK eller 19100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7107
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.97 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72637
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.40 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72089
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.40 SEK eller 2000 poäng