FOXBOT

FOXBOT 48-041 Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils

Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-041
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
91.52 SEK eller 6200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFOXBOT
ProduktkodFOX-48-041
Vikt:0.03 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:9.7.2020
TagsSu-25

High quality decals - 4 variants of assembly, for Su-25UB Ukrainian Air Forces.

Package includes:

 • 1 decal sheet
 • Instruction

Decals Stencils are NOT included.

Recomended for: KP, OEZ, Smer, MisterCraft kits

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach ukraiñskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od lat 1917/1918, kiedy to na mocy decyzji pañstw centralnych powsta³a Ukraiñska Republika Ludowa oraz Zachodnioukraiñska Republika Ludowa. Ukraiñskie si³y powietrzne w owym okresu tu¿ po I wojnie ¶wiatowej stosowa³o insygnia nawi±zuj±ce jako ¿ywo do w³asnych symboli narodowych. Na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano zatem zarówno roundelle (ang. rondel) w barwach niebieskiej i ¿ó³tej, jak i szachownicê w tych samych barwach, przypominaj±c± pierwsze polskie oznaczenia samolotów bojowych. Bardzo czêsto stosowano równie¿ tzw. Tryzub, który mia³ barwê z³ot±, a umieszczono go na niebieskiej tarczy w z³otej obwódce. Symbol ten, bêd±cy god³em Ukraiñskiej Republiki Ludowej, siêga³ swymi korzeniami dziejów wczesno¶redniowiecznej Rusi! Symbol ten stosowano zarówno jako roundelle, jak i na statecznikach pionowych, jako fin flash. Jednak po upadku obu pañstw ukraiñskich na pocz±tku lat 20. XX wieku ich tereny zosta³y przy³±czone w lwiej czê¶ci do ZSRR. Dopiero po rozpadzie Zwi±zku Radzieckiego i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy zaczêto ponownie stosowaæ stricte ukraiñskie insygnia maszyn bojowych. Za rok narodzin si³ powietrznych wspó³czesnej Ukrainy uznaje siê rok 1992. Od wczesnych lat 90. XX wieku ukraiñski roundelle jest z³o¿ony z dwóch ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach niebieskiej i ¿ó³tej, z których okrêgiem o wiêkszej ¶rednicy jest ¿ó³ty. Jako fin flash bardzo czêsto stosuje siê równie¿ z³oty Tryzub na niebieskiej tarczy.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Digital Rooks: Su-25UB, Ukrainian Air Force and Stencils
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 19.4.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 9.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-FM-48-012
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.21 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-FM-48-001-
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.84 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-034
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.52 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-FM-48-013
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.21 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-042
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.52 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-036
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.98 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-036T
Tillgänglighet: tillgänglig!

238.20 SEK eller 16000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-067
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.19 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-047A
Tillgänglighet: tillgänglig!

164.86 SEK eller 11100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-FM-48-003
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.84 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-037
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.74 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: FOXBOT
Produktkod: FOX-48-025
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.74 SEK eller 3100 poäng