Tamiya

Tamiya 80358 Enamel XF-58 Olive Green Matt

Enamel XF-58 Olive Green Matt - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam80358
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
20.13 SEK -5% 19.09 SEK eller 1300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam80358
Vikt:0.04 kg
Ean:45135699
Kapacitet10ml
Tillagd i katalogen:17.12.2013

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkim szklanym pojemniku o objêto¶ci 10 ml z plastikow± zakrêtk±. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza tworzyw sztucznych, ale te¿ miêkkich rodzajów drewna lub metali. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Small), High Finish Flat Brush No.02 albo A.MIG 8595 SYNTHETIC FILBERT BRUSH 4). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-40 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to 4-6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. W przypadku rozcieñczania farby nale¿y do tego celu zastosowaæ odpowiedni p³yn, a przede wszystkim dedykowane do tego celu wyroby firmy Tamiya, takie jak: X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych albo X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:5, czyli na 1 czê¶æ wskazanego wy¿ej rozcieñczalnika zastosowaæ 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paint Pallet - Basic Type albo Pallete Droper Stirrer). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takim jak chocia¿by Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Tamiya Enamel Paints are used for brush or spray painting, and can be applied to almost any surface of wood, metal or plastic. Each bottle contains 10ml of color and comes in 23 glossy colors, 48 matt colors and 7 translucent finishes plus an exclusive thinner and flat base. When spray painting enamels, best results are achieved by adding 2 parts of thinner to 10 parts of paint.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Enamel XF-58 Olive Green Matt
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 4 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 4 st.
tisdag, 26.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

UPS

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

Rek

1 - 4 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 4 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.12.2013
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81358
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.35 SEK 28.78 SEK
eller 2000 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamxf58
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.54 SEK 22.23 SEK
eller 1600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamxf81
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.85 SEK 23.54 SEK
eller 1700 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H080
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.90 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL70892
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL71015
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL71011
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36165
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.16 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36168
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.16 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32165
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.18 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev32168
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.18 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Pactra
Produktkod: pac116
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.94 SEK eller 800 poäng