AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6202 Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-6202
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 7.4.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
344.60 SEK eller 20800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-6202
Vikt:0.65 kg
Ean:8432074062028
Tillagd i katalogen:7.4.2017

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako¶ci kolorowymi zdjêciami, modelarze mog± dowiedzieæ siê wszystkiego o malowaniu ró¿nych rodzajów kamufla¿y. Poznaj± zarówno najprostsze procesy dla pocz±tkuj±cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do¶wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó³owo opisano proces malowania kilku typów kamufla¿y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk³adzie, a tak¿e techniki s³u¿±ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie siê równie¿, jak nanosiæ efekty pozwalaj±ce zmieniæ odcieñ kolorów kamufla¿u przy u¿yciu ³oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó³cze¶nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia³ego, modulacji, o¶wietlenia zenitalnego, rozja¶niania paneli czy o¶wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia bêdzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan± wkrótce wydane. Ka¿dy z nich bêdzie szczegó³owo ukazywa³ zagadnienia zwi±zane z modelarstwem pancernym.

 

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 kamufla¿e -jêzyk polski

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 7.4.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.4.2020
-
torsdag, 16.4.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 14.4.2020
-
torsdag, 16.4.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.4.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?