Academy

Academy 12443 F-104G Starfighter

F-104G Starfighter - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12443
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 1.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
73.84 SEK eller 5200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12443
Vikt:0.10 kg
Ean:603550016196
Skala1:72
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsLockheed-F-104-Starfighter

Lockheed F-104 Starfighter to amerykañski naddŸwiêkowy samolot myœliwski przechwytuj¹cy oraz myœliwsko-bombowy. F-104 jest owocem doœwiadczeñ amerykañskich wyniesionych z wojny koreañskiej, w czasie której wiêkszoœæ zwyciêstw powietrznych odnoszono w wyniku jednego, zaskakuj¹cego uderzenia. To z kolei sprawia³o, ¿e nowy myœliwiec USAAF powinien byæ przede wszystkim szybki i cechowaæ siê znaczn¹ prêdkoœci¹ wznoszenia. Jest to równie¿ odbicie koncepcji „samolotu-pocisku z cz³owiekiem na pok³adzie”, która funkcjonowa³a tak¿e w lotnictwie sowieckim i brytyjskim w drugiej po³owie lat 50 i na pocz¹tku lat 60. Oblot prototypu, którego twórc¹ by³ Clarence "Kelly" Johnson, mia³ miejsce 7 lutego 1954 roku, a wejœcie do jednostek liniowych rozpoczê³o siê w 1958 roku. Seryjny samolot by³ napêdzany silnikiem turboodrzutowym z dopalaczem General Electric J79, posiada³ cienkie, trapezowe skrzyd³a oraz radar R21G/H. F-104 by³ produkowany w kilku wersjach. Podstawowa to F-104A, pe³ni¹ca rolê samolotu myœliwskiego oraz F-104C, czyli samolot myœliwsko-bombowy. Kolejne wersje by³y przede wszystkim produkowane na eksport. F-104G, z mocniejszym silnikiem J79-GE-11 oraz ulepszon¹ awionik¹ trafi³ do Niemiec, CF-104 to licencyjna wersja F-104G, ale z silnikiem J79-OEL-7, produkowana w Kanadzie, F-104S to samolot produkowany we W³oszech na licencji z silnikiem J79-GE-19. Wreszcie F-104J by³ produkowany na potrzeby si³ powietrznych Japonii z silnikiem J79-IHI-11A w zak³adach Mitsubishi. Samolotem przeznaczonym do szkolenia pilotów oblatywaczy by³ z kolei NF-104 Rocket Starfighter. F-104 by³ samolotem niesamowicie trudnym w pilota¿u i „niewybaczaj¹cym” b³êdów. Uleg³ bardzo wielu katastrofom-w samym tylko lotnictwie kanadyjskim z 238 samolotów F-104 katastrofom uleg³o 110 maszyn! Dane techniczne (wersja F-104G): Prêdkoœæ maksymalna: 2137 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: max. 254 m/s, pu³ap maksymalny 27400 m, zasiêg maksymalny: 2920 km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 1814 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: F-104G Starfighter
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 1.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
torsdag, 9.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-027
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.53 SEK eller 2300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS153
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.27 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7146
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.30 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7114
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.38 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX081
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.53 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7211
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.87 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U72-0060
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.42 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7215
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.87 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U72-0058
Tillgänglighet: på begäran

115.42 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U72-0061
Tillgänglighet: på begäran

115.42 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U72-0059
Tillgänglighet: på begäran

115.42 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW72312
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.58 SEK eller 4500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev63879
Tillgänglighet: tillgänglig!

297.97 SEK eller 20800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1296
Tillgänglighet: tillgänglig!

141.46 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03904
Tillgänglighet: tillgänglig!

190.79 SEK eller 13300 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM144108
Tillgänglighet: tillgänglig!

240.63 SEK eller 16800 poäng

Skala: 1:12
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2991
Tillgänglighet: tillgänglig!

257.91 SEK eller 18000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr30520
Tillgänglighet: tillgänglig!

473.27 SEK eller 33100 poäng

-8%

Skala: 1:48
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN48089
Tillgänglighet: tillgänglig!

538.38 SEK 493.30 SEK
eller 37600 poäng

-8%

Skala: 1:48
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN48083
Tillgänglighet: tillgänglig!

538.38 SEK 493.30 SEK
eller 37600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2509
Tillgänglighet: tillgänglig!

806.33 SEK eller 56300 poäng

-8%

Skala: 1:48
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN48090
Tillgänglighet: tillgänglig!

465.76 SEK 428.19 SEK
eller 32500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr35520
Tillgänglighet: tillgänglig!

510.83 SEK eller 35700 poäng

-8%

Skala: 1:48
Tillverkare: Kinetic
Produktkod: KIN48077
Tillgänglighet: tillgänglig!

538.38 SEK 493.30 SEK
eller 37600 poäng