Quickboost

Quickboost 48045 F4U-4B Corsair Engine Academy

F4U-4B Corsair Engine Academy - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48045
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 29.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
92.12 SEK eller 6600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareQuickboost
ProduktkodQUB48045
Vikt:0.02 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:16.7.2010
TagsVought-F4U-Corsair Pratt2800

Pratt and Whitney R-2800 Double Wasp by³ amerykañskim silnikiem lotniczym z okresu II wojny ¶wiatowej. Po raz pierwszy zosta³ uruchomiony w 1937 roku, a pierwsze próby w locie odby³y siê w maju 1940 roku. Silnik – w wersji R-2800-54 - mia³ masê 1073 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 46 litrów. By³ to jeden z najwa¿niejszych i najliczniej produkowanych silników lotniczych w okresie II wojny ¶wiatowej. Szacuje siê, ¿e powsta³o ok. 125.000 egzemplarzy tej jednostki napêdowej.  

Pratt and Whitney R-2800 Double Wasp by³ 18-cylindrowym silnikiem gwiazdowym, zbudowanym w uk³adzie podwójnej gwiazdy, ch³odzonym powietrzem. Silnik R-2800 powsta³ jako element linii rozwojowej silników lotniczych firmy Pratt and Whitney oznaczonej jako Wasp. By³ jednak pierwszym z nich, których posiada³ 18 cylindrów. Ta nowinka technologiczna, pozwala³a co prawda osi±gn±æ bardzo du¿± moc maksymaln±, ale na pocz±tku generowa³a liczne problemy – zw³aszcza ze skutecznym ch³odzeniem silnika. Po ich wyeliminowaniu, R-2800 Double Wasp okaza³ siê bardzo udan±, zwart± i ma³o awaryjn± jednostk± napêdow± o ¶wietnej relacji moc-masa czy moc-pojemno¶æ skokowa. W toku II wojny ¶wiatowej silnik by³ stale udoskonalany i w kolejnych wersjach osi±ga³ coraz wiêksze moce maksymalne, przyk³adowo: R-2800-1 mia³ moc 1500 KM, R-2800-5 osi±ga³ 1850 KM, a R-2800-8 ju¿ 2000 KM, by w wersji R-2800-57 doj¶æ do 2800 KM! Silnik pos³u¿y³ jako jednostkow± napêdowa dla wielu amerykañskich samolotów wojskowych. Napêdza³ tak s³ynne maszyny jak na przyk³ad: Douglas A-26 Invader, Martin B-26 Marauder, Republic P-47 Thunderbolt czy Vought F4U Corsair.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: F4U-4B Corsair Engine Academy
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 29.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
fredag, 3.12.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
tisdag, 7.12.2021
-
måndag, 13.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 16.7.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48006
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48664
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48026
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48005
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48226
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48169
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48570
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.59 SEK eller 9500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48057
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.59 SEK eller 9500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48142
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.59 SEK eller 9500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48298
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48019
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.12 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48062
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.59 SEK eller 9500 poäng