Tamiya

Tamiya 60702 FA18-Hornet

FA18-Hornet - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60702
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 26.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
162.72 SEK -5% 154.53 SEK eller 10400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam60702
Vikt:0.21 kg
Ean:4950344061730
Skala1:72
Storlekd³. 230 mm
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsMcDonnell-Douglas-F-A-18-Hornet
McDonnell-Douglas/Northrop F/A-18 Hornet to pok³adowy samolot myœliwski oraz szturmowy zdolny do dzia³ania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. Korzenie F/A-18 siêgaj¹ 1974 roku i prototypu F-17, którym w³aœnie w tym roku zainteresowano dowództwo US Navy. Kontrakt na budowê seryjn¹ samolotu zawarto w 1976 roku. W celu przyspieszenia prac koncern Northrop wszed³ we wspó³pracê z koncernem McDonnell-Douglas. W wyniku czego ju¿ 18 listopada 1978 roku mia³ miejsce oblot prototypu, a rok póŸniej udane l¹dowania na pok³adzie lotniskowca. Od 1982 roku samolot jest dostarczany do jednostek liniowych, z silnikami General Electric F404-GE-402 jako jednostk¹ napêdow¹. Samolot jest produkowany w kilku wersjach. Pierwszymi by³ F-18A (myœliwska) oraz F-18B (treningowa). Szybko pojawi³y siê zamówienia zagraniczne z Hiszpanii, Kanady oraz Australii. W 1987 roku powsta³a wersja F-18C, przystosowana do u¿ycia pocisków AMRAAM. Rok póŸniej wszed³ do s³u¿by F/A-18D-dwumiesjcowa wersja F-18, przystowany do dzia³ania w ka¿dych warunkach pogodowych, mog¹cy pe³niæ rolê samolotu szturmowego. Na jego bazie powsta³a wersja rozpoznawcza R/F-18D. Najnowsze wersje (tzw. Super Hornet)-F/A-18E oraz F/A-18F to bardzo zmodyfikowane wersje F/A-18D. Cechuj¹ siê zwiêkszon¹ d³ugoœci¹ kad³uba, rozpiêtoœci¹ skrzyde³ oraz ich powierzchni¹. Posiadaj¹ te¿ nowe silniki General Electric F414 oraz zdecydowanie rozbudowan¹ i unowoczeœnion¹ awionikê. Po raz pierwszy zosta³y zaprezentowane w 1995 roku. Na bazie F-18 powsta³ tak¿e samolot walki elektronicznej EA-18G Growler. Wszystkie wersje F/A-18 spotka³y siê z przychylnoœci¹ pilotów, cechuj¹ siê nisk¹ awaryjnoœci¹, prostot¹ obs³ugi oraz bardzo dobrymi parametrami lotu. Hornety bra³y udzia³ w operacji przeciwko Libii w 1986 roku oraz w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Dane techniczne (wersja F/A-18 C): Prêdkoœæ maksymalna: 1915 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap praktyczny 15240 m, zasiêg maksymalny: 3340km, promieñ dzia³ania: 280-740 km, uzbrojenie: sta³e- pojedyncze dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 7700kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: FA18-Hornet
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 26.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 27.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 2.8.2021
-
onsdag, 4.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS640
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.56 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS273
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.58 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7168
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.58 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX024
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.55 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72438
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7183
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.58 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72547
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72104
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7275
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX213
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.14 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7215
Tillgänglighet: tillgänglig!

150.03 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73226
Tillgänglighet: tillgänglig!

104.56 SEK eller 6700 poäng

Liknande produkter
-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60746
Tillgänglighet: tillgänglig!

252.56 SEK 239.73 SEK
eller 16200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita0016
Tillgänglighet: tillgänglig!

142.23 SEK eller 9600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita71016
Tillgänglighet: tillgänglig!

170.58 SEK eller 11500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kovozavody Prostejov
Produktkod: KOV72163
Tillgänglighet: tillgänglig!

169.80 SEK eller 11400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Monogram
Produktkod: MON1185
Tillgänglighet: tillgänglig!

249.64 SEK eller 16800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasD08
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.07 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasD09
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.07 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05677
Tillgänglighet: tillgänglig!

551.33 SEK eller 37100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasE19
Tillgänglighet: tillgänglig!

226.23 SEK eller 15200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx00504
Tillgänglighet: tillgänglig!

241.58 SEK eller 16300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12520
Tillgänglighet: tillgänglig!

228.05 SEK eller 15300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1385
Tillgänglighet: tillgänglig!

165.38 SEK eller 11100 poäng