WAK

WAK 07-2021 Fairey Battle Mk.I

Fairey Battle Mk.I - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK07-2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
70.56 SEK eller 5000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareWAK
ProduktkodWAK07-2021
Vikt:0.16 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:22.7.2021
TagsFairey-Battle

Autor: M. Szklarczyk
Grafika: M. Dworzecki
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 45
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi, owiewka

Brytyjski bombowiec Fairey Battle Mk.I. Malowanie maszyny z 301. Polskiego Dywizjonu Bombowego - 1940. Model w miarê prosty, przeznaczony tak¿e dla pocz±tkuj±cych modelarzy.

Wymiary modelu po sklejeniu:
D³ugo¶æ: 39 cm
Rozpiêto¶æ: 50 cm

Samolot Fairey Battle by³ brytyjskim, jednosilnikowym bombowcem taktycznym i wsparcia pola walki o konstrukcji w pe³ni metalowej, z chowanym podwoziem. Powsta³ jako realizacja koncepcji dowództwa RAF o szybkim i lekkim bombowcu, który dziêki sporej prêdkoœci by³by w stanie atakowaæ nieprzyjaciela bez eskorty myœliwców. Prototyp, z silnikiem Rolls-Royce Merlin I o mocy 1030KM, oblatano 10 marca 1936 roku. Pod koniec tego roku samolot skierowano do produkcji seryjnej. W latach 1936-1940 wyprodukowano 2185 egzemplarzy. W sumie powsta³o kilka wersji samolotu Fairey Battle. Wersje bojowe nosi³y oznaczenia od Mk.I do Mk.V, ró¿ni³y siê tylko zastosowaniem kolejnych wersji silnika Rolls-Royce Merlin o rosn¹cej mocy. Powsta³a te¿ wersja „T” (treningowa) oraz „TT” przeznaczona do holowania celów. Maszyny Fairey Battle by³y wykorzystywane w czasie walk na Zachodzie w okresie 1939-1940. W czasie kampanii francuskiej ponios³y jednak ogromne straty co wynika³o z ich s³abego uzbrojenia ochronnego, braku opancerzenia oraz niew³aœciwej koncepcji zastosowania tych samolotów (ataki na silnie bronione obiekty bez os³ony myœliwców). W toku przygotowañ do inwazji niemieckiej na Albion wykorzystywano ich jako nocnych bombowców do niszczenia barek i jednostek desantowych przeciwnika. Po 1940 roku pe³ni³y tylko funkcje treningowe oraz holowników celów. Dane techniczne (wersja Mk.II): Prêdkoœæ maksymalna: 413 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,18 m/s, pu³ap maksymalny 7620 m, zasiêg maksymalny: 1610 km, uzbrojenie: sta³e-2 karabin maszynowe Vickers kal.7,7mm, podwieszane-do 670 kg bomb.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Fairey Battle Mk.I
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 25.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 22.7.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-LAS2107
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.10 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-OWI2107
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.63 SEK eller 2900 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:144
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6218
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.63 SEK eller 2900 poäng