Heller

Heller 81014 French IIWW submarine "Surcouf" with photo parts

French IIWW submarine "Surcouf" with photo parts - Image 1
Skala: 1:400
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr81014
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 27.3.2021
199.18 SEK eller 13000 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareHeller
Produktkodhlr81014
Vikt:0.16 kg
Ean:3279510810141
Skala1:400
Tillagd i katalogen:24.5.2010
TagsSurcouf

Surcouf  by³ francuskim okrêtem podwodnym z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Stêpka pod okrêt zosta³a po³o¿ona w 1927 roku, wodowanie nast±pi³o w listopadzie 1929 r., a wej¶cie do s³u¿by w Marine Nationale – w maju 1934 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 110 m, szeroko¶æ 9 m, a wyporno¶æ podwodna – ok. 4.300 ton.  Maksymalna prêdko¶æ na powierzchni to ok. 18,5 wêz³a.  Okrêt by³ uzbrojony w 2 dzia³a kal. 203 mm, 2 dzia³ka kal. 37 mm, 4 karabiny maszynowe kal. 13,2 mm oraz 12 wyrzutni torpedowych kal. 550 mm orz 400 mm.  

Surcouf w chwili wodowania by³ najwiêkszym okrêtem podwodnym na ¶wiecie oraz reprezentowa³ typ tzw. podwodnych kr±¿owników. Marine Nationale zak³ada³a, ¿e okrêty tego typu bêd± zdolne do podjêcia walki artyleryjskiej z l¿ejszym okrêtami przeciwnika, jak równie¿ bêd± w stanie dzia³aæ przeciwko jego ¿egludze handlowej. Jednak te za³o¿enia okaza³y siê nietrafne, a przydatno¶æ bojowa Surcouf – wielce problematyczna. W chwili ataku Niemiec na Francjê w maju 1940 r., remontowany i nie do koñca sprawny okrêty uda³ siê do Wielkiej Brytanii – konkretnie do portu w Plymouth. W sierpniu tego roku zosta³ przekazany przez rz±d brytyjski oddzia³om Wolnych Francuzów. Jednostka zosta³a utracona w 1942 roku z nie do koñca znanych powodów w rejonie Kana³u Panamskiego.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: French IIWW submarine "Surcouf" with photo parts
Tillagd i katalogen: 24.5.2010
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90671
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.97 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC-DA068
Tillgänglighet: tillgänglig!

33 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC-DA066
Tillgänglighet: tillgänglig!

33 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC-DA067
Tillgänglighet: tillgänglig!

33 SEK eller 2200 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-400-05
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-400-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-05
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-09
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-400-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:400
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-400-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:400
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC074
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.51 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Extra Model
Produktkod: EAM-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.28 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB83522
Tillgänglighet: tillgänglig!

230.59 SEK eller 15000 poäng