Techmod

Techmod 35002 German Balkenkreuz

German Balkenkreuz - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Techmod
Produktkod: tch35002
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 19.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
98.80 SEK -8% 90.73 SEK eller 6600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTechmod
Produktkodtch35002
Vikt:0.01 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:27.10.2017
TagsGerman-Insignia

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: German Balkenkreuz
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 19.4.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 26.4.2021
-
onsdag, 28.4.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.10.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam12625
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.64 SEK 91.72 SEK
eller 6200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35PE03
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.46 SEK eller 6500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC220
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC219
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC222
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.94 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP517
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP522
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP527
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP520
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A111
Tillgänglighet: tillgänglig!

119.86 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP519
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduTP525
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng