SOGA Miniatures

SOGA Miniatures 3561 German antiaircraft gunner with artillery rangefinder

German antiaircraft gunner with artillery rangefinder - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3561
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 1.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
204.57 SEK eller 14300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareSOGA Miniatures
ProduktkodSOG-3561
Vikt:0.01 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:7.9.2018
TagsGerman-World-War-II-AA-Artillery-Crew

Wojska niemieckie posiada³y do¶wiadczenia w zwalczaniu samolotów artyleri± przeciwlotnicz± ju¿ z okresu I wojny ¶wiatowej. Jednak w toku lat 20. i 30. XX wieku rozwój artylerii przeciwlotniczej, chocia¿ mia³ miejsce, nie by³ traktowany w Niemczech priorytetowo. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e w latach 30. XX wieku wprowadzono do s³u¿by bardzo udane armaty Flak 18 kal. 88 (wraz z kolejnymi wersjami), jak równie¿ dzia³ko Flak 18 kal. 37 mm czy dzia³ka Flak 30 i Flak 38 kal. 20 mm. Bronie te by³y odpowiedzialne za zapewnienie obrony przeciwlotniczej przede wszystkim w³asnym jednostkom l±dowym, chocia¿ zak³adano, ¿e to niemiecka Luftwaffe bêdzie dominowa³a w powietrzu nad polem walki, a wojska l±dowe bêd± boryka³y siê z ograniczonym zagro¿eniem ze strony nieprzyjacielskiego lotnictwa. Takie za³o¿enia wp³ynê³y miêdzy innymi na fakt, ¿e niemiecka dywizja piechoty w 1939 r. posiada³a na etacie jedynie 12 dzia³ek przeciwlotniczych kal. 20 mm. Jednak wraz z rosn±cym przewag± w powietrzu lotnictwa radzieckiego, a zw³aszcza alianckiego wojska niemieckie zaczê³y intensywnie rozwijaæ w³asn± obronê przeciwlotnicz± (zw³aszcza od 1943 r.). Do tego dosz³a te¿ konieczno¶æ zapewnienia obrony przeciwlotniczej niemieckim miastom i fabrykom, które by³y zmuszone zmagaæ siê z alianckimi nalotami strategicznymi. To ostatnie zagro¿enie wp³ynê³o na zwiêkszenie produkcji takich dzia³ 10.5 cm FlaK 38/39 jak czy 12.8 cm FlaK 40.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: German antiaircraft gunner with artillery rangefinder
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
onsdag, 1.12.2021

> mer än 2 st.
fredag, 4.3.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
torsdag, 9.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.3.2022
-
måndag, 14.3.2022

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 9.3.2022
-
torsdag, 10.3.2022

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 11.3.2022
-
torsdag, 17.3.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.9.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-002
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.21 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L29
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.21 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM295
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.71 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM305
Tillgänglighet: tillgänglig!

169.51 SEK eller 11800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM418
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.64 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna35586
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.68 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L14
Tillgänglighet: tillgänglig!

111.66 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PEA330
Tillgänglighet: på begäran

69.09 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A069
Tillgänglighet: tillgänglig!

82.61 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A111
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.42 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A035
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.63 SEK eller 6500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM014
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.27 SEK eller 2200 poäng

Liknande produkter
-25%

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-SOGA-7
Tillgänglighet: tillgänglig!

858.92 SEK 643.56 SEK
eller 60000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-SOGA-8
Tillgänglighet: tillgänglig!

858.92 SEK eller 60000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-SOGA-16
Tillgänglighet: tillgänglig!

961.60 SEK eller 67200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-SOGA-3
Tillgänglighet: tillgänglig!

1124.37 SEK eller 78600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3539
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3538
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3558
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3557
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3537
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3551
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3554
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-3550
Tillgänglighet: tillgänglig!

204.57 SEK eller 14300 poäng