Mikromir

Mikromir 35-006 German mini-submarine HAI

German mini-submarine HAI - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Mikromir
Produktkod: MIK35-006
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 19.3.2021
236.38 SEK eller 15900 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareMikromir
ProduktkodMIK35-006
Vikt:0.10 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:29.5.2014
TagsSubmarine-HAI

Hai (pol. rekin) by³ prototypowym, niemieckim, miniaturowym okrêtem podwodnym z okresu II wojny ¶wiatowej. Okrêt mia³ d³ugo¶æ 11 m, przy ¶rednicy kad³uba jedynie 533 milimetrów. Okrêt by³ uzbrojony w pojedyncz± torped±. Prawdopodobnie powsta³ tylko jeden egzemplarz tego okrêtu. Hai zosta³ opracowany, jako zmodernizowana i ulepszona wersja miniaturowego okrêtu podwodnego Marder, który po raz pierwszy zosta³ u¿yty bojowo w sierpniu 1944 roku. W stosunku do swego poprzednika Hai zosta³ wyd³u¿ony o ok. 3 metry, dziêki czemu mo¿na w nim by³o zamontowaæ mocniejsze akumulatory, które pozwala³y mu osi±gn±æ prêdko¶æ podwodn± rzêdu 20 wêz³ów, a zatem znacznie wiêcej ni¿ osi±ga³ Marder. Jednostka mog³a te¿ pozostawaæ pod wod± przez ok. 2 godziny. Jednak w toku prób Hai okaza³ siê konstrukcj± wysoce nieudan± i nigdy nie wszed³ do produkcji. Zbli¿aj±cy siê koniec wojny zahamowa³ te¿ ewentualne prace rozwojowe nad t± broni±.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: German mini-submarine HAI
Tillagd i katalogen: 29.5.2014
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90661
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.80 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-09
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-05
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-08
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-06
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-02
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.07 SEK eller 9300 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.07 SEK eller 9300 poäng

Tillverkare: RB-Model
Produktkod: RBM006_25
Tillgänglighet: tillgänglig!

4.13 SEK eller 300 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng