Dudu¶

Dudu¶ 35004 Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale

Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35004
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 15.6.2019
224.13 SEK eller 13500 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDudu¶
ProduktkodDUD35004
Vikt:0.06 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:10.8.2009
TagsBrick
Komplet cegie³ zawiera 1000sztuk. Do kompletu dok³adamy sto cegie³ zapasowych na ewentualne st³uczki.! W sumie p³acisz za 100, a dostajesz sto dziesiêæ!

Ceg³a to bardzo stary wynalazek. Tak naprawdê nikt nie jest w stanie powiedzieæ kiedy pierwsze ceg³y by³y wykorzystywane. Pierwsze wskazania pokazuj± na okres siedmiu tysiêcy lat wstecz z ró¿nych miejsc dalekiego wschodu. Przez siedem tysiêcy lat i w ró¿nych kulturach oraz w zale¿no¶ci od dostêpno¶ci materia³ów, wiedzy ich wykorzystania ceg³a powstawa³a z najprzeró¿niejszych pó³fabrykatów. Na pocz±tku swojej kariery w budownictwie by³a ona suszona na s³oñcu, a oko³o dwóch i pó³ tysi±ca lat wstecz wraz z wykorzystaniem gliny zaczêto j± wypalaæ w specjalnych piecach. Prze³omem wykorzystania ceg³y by³o wynalezienie cementu. Jedne z pierwszych wzmianek u¿ycia cementu do ³±czenia cegie³ pochodzi z okolic Wezuwiusza, z którego py³ów masowo wytwarzano spoiwo, gdzie w³a¶nie py³ by³ dzisiejszym jego odpowiednikiem. W wieku XIX wraz z postêpem technologicznym zaczêto wykonywaæ ceg³y z najprzeró¿niejszych materia³ów w kilku technologiach. Najczêstszymi materia³ami do wykonywania ceg³y s± od XIXw. glina, wapno, piasek, cement, a dwie najczê¶ciej wykorzystywane technologie to wypalanie i wyparzanie w parze wodnej.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale
Tillagd i katalogen: 10.8.2009
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35001
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.51 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35003
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.51 SEK eller 1800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35006
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.56 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35002
Tillgänglighet: tillgänglig!

224.13 SEK eller 13500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Dudu¶
Produktkod: DUD35007
Tillgänglighet: tillgänglig!

224.13 SEK eller 13500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALSC229
Tillgänglighet: tillgänglig!

129.13 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALSC232
Tillgänglighet: tillgänglig!

117.26 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35028
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.92 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita0405
Tillgänglighet: tillgänglig!

79.03 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87168
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.92 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM365
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.69 SEK eller 4500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D35075
Tillgänglighet: tillgänglig!

229.05 SEK eller 13800 poäng